De organisatie verwacht dat er verschillen zijn in de wijze waarop jonge developers en huidige bestuurders naar de verhoudingen op de it-arbeidsmarkt kijken. Een aantal scherpe stellingen, bedacht door de studenten zelf, moeten het debat tussen de twee groepen stimuleren. Die stellingen worden naar voren gebracht door discussieleider Toon Gerbrands, een oud-volleybal-coach en de directeur van voetbalclub AZ.

[index date=201311201739]Zes stellingen[/index]

In totaal passeren er bij het Lagerhuisdebat zes stellingen de revue, verdeeld over twee debatrondes. De eerste ronde gaat over privacywetgeving, en dat met name over beveiliging en ethiek rondom ict-innovaties. De ronde daarna richt zich meer op de iOverheid in de samenleving. Per stelling en na afloop van elke ronde wordt er digitaal gestemd door het aanwezige publiek.

[index date=201311201740]Nog plaatsen beschikbaar[/index]

Er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar voor deelname door studenten. Onder de topbestuurders bevinden zich vertegenwoordigers van Capgemini, HP, IBM en Ordina. Vanuit de overheid zijn in ieder geval de Rijks-cto, de secretaris-generaal van het ministerie van Veiligheid en Justitie en de cio’s van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Financiën van de partij.

Het congres vindt plaats op 15 januari 2014 in Den Bosch.

Geïnteresseerden kunnen zich tot en met 13 december 2013 via hun studentenvereniging aanmelden of rechtstreeks bij Conjugo. Er wordt met alle studenten telefonisch contact opgenomen om bij hen te presenteren en om te kijken of zij de juiste studenten zijn voor het debat.