Muziek en films worden via p2p-technologie met groot enthousiasme door consumenten met elkaar uitgewisseld. P2p-netwerken nemen, afhankelijk van de analysemethode, zo'n 60 tot 90 procent van al het internetverkeer voor hun rekening. P2p gebruikt de rekenkracht aan de 'rand' van een verbinding en niet binnen het netwerk. Het concept van clients en servers is hierbinnen dan ook onbekend. In plaats daarvan dienen peer-nodes als clients én servers voor andere nodes in het netwerk. Hoewel er weliswaar zuivere p2p-netwerken bestaan, gebruiken vrijwel alle efficiënte p2p-netwerken een zogeheten hybride benadering. Hierbij worden de essentiële toepassingen van indexeren en zoeken in de vorm van een client/server geïmplementeerd en wordt datatransmissie volgens de p2p-methode gedaan. Deze technologie is analoog aan het gebruik door een router van een processor voor de routering of het zoeken in tabellen en van meerdere processors voor het doorsturen van data. Er is een fundamenteel verschil tussen p2p-netwerkverkeer en het netwerkverkeer in client/server-setting. Bij ftp bijvoorbeeld, de klassieke client/servertoepassing op het internet, uploadt een gebruiker een bestand naar de ftp-server, waarna een andere gebruiker dat bestand kan downloaden, zonder dat er communicatie tussen de gebruikers plaatsvindt. De enige netwerkbandbreedte die wordt geconsumeerd is die van de client en de aangesproken server. Naarmate het aantal clients toeneemt, neemt de beschikbare serverbandbreedte af. Als dezelfde toepassing voor bestandsdistributie wordt geïmplementeerd met p2p-netwerken, neemt de downloadbandbreedte toe met het aantal gedistribueerde peer-nodes.

Niet alleen voor consumenten

P2p-netwerktoepassingen als Kazaa of Napster mogen dan geen plaats hebben in de bedrijfsomgeving, maar dat kan zeker niet worden gezegd van de BitTorrent. Deze technologie wordt momenteel gebruikt voor de distributie van Linux-software en van Virtual Office van Groove Networks, dat ontworpen is voor gedeelde werkplekken en online-samenwerking. Het gebruik van BitTorrent- en Groove-software eist op dit moment nog geen significante hoeveelheid bandbreedte binnen bedrijfsnetwerken. Recent heeft Microsoft echter Groove overgenomen. Dit kan betekenen dat de bandbreedteconsumptie er heel anders gaat uitzien. Microsoft wil bijvoorbeeld de p2p-technologie van Groove toevoegen aan Windows Vista. Als Vista zich op de desktop en de server nestelt, kan Microsoft in zijn eentje zorgen voor een enorme verandering en versnelling van de vraag naar bandbreedte bij bedrijven.

Gridcomputing

Aan de horizon doemt ook de nachtmerrie van bedrijfsnetwerken die bekend staat als 'The Grid'. En let op, nu komt het: het fundament van alle gridtechnologie is p2p. Met de introductie van Globus 4.0 als de nieuwe xml-protocolstandaard worden gridservices de p2p van webservices. Zoals de gecentraliseerde bedrijfsnetwerken rond terminals en mainframe evolueerden in gedistribueerde client/servernetwerken, zo zullen alle vormen van bedrijfsnetwerken uiteindelijk evolueren in p2p. De dynamiek van netwerkverkeer is in de wereld van p2p allesbehalve triviaal. Complexiteit is de norm, en de clients en servers van vandaag zullen allemaal peer-nodes van de volgende generatie worden. Dit lijkt een natuurlijke blauwdruk voor de toekomst. Alle randnodes worden zeer intelligent, gelijktijdig en willekeurig in staat tot dynamische deelname aan de gecombineerde uitvoering van een toepassing én tot directe communicatie met de gebruiker. Het bedrijfsnetwerk wordt ook meer intern intelligent, omdat het de bandbreedtevraag van toepassingen dynamisch moet optimaliseren en tegelijkertijd netwerklatentie en/of -jitter én het bedrijfsbeleid moet beheren. U bent gewaarschuwd: u moet bijleren en voorbereid zijn op de gevolgen voor het netwerk van bedrijfstoepassingen van p2p! De toekomst voor het bedrijfsnetwerk van de volgende generatie, kon wel eens al in 2006 op de stoep staan. Dzubeck is bestuursvoorzitter van Communications Network Architects, een marktanalysefirma in Washington DC. Bron: Techworld