Op de foto's de EC-130 Hercules in actie. Naast het brengen van internet wordt het vliegtuig ingezet als brenger van de 'Voice of America' via tv en radio. Het toestel wordt ook gebruikt om communicatie in bepaalde gebieden lam te leggen.