Softwarepiraterij kan worden tegengegaan met behulp van auto-activatie via internet of met usb-dongles die nagaan of de software wel geïnstalleerd is op een geldige computer. Drm voor documenten is nu al aanwezig in producten als Microsoft Office 2003 en Adobe Acrobat en de Policy Server voor pdf-documenten. Volgens analisten Gartner en Forrester wordt 2005 het jaar van drm. Voor het beveiligen van software zullen gebruikers van kantoortoepassingen steeds meer rekening moeten houden met software auto-activatie. Auto-activatie houdt in dat de gebruiker een softwarepakket installeert, waarbij deze aan het einde van de installatie de keuze krijgt om ofwel een demonstratieperiode op te starten ofwel voor de software te betalen. In beide gevallen betaalt de gebruiker voor de drager en de handboeken. Met drm wordt het met andere woorden mogelijk het juridische probleem van het verschil tussen de software -- die alleen in licentie kan worden genomen -- en de drager ervan scherp te stellen. Kiest de gebruiker voor het aanschaffen van een licentie, dan kan hij met de meegeleverde registratiecode de software activeren. Dat kan doorgaans via internet, of als er geen verbinding mogelijk is, per telefoon. In beide gevallen zal de gebruiker het mac-adres van zijn machine moeten doorspelen aan de leverancier waarna het licentiesysteem een code berekent die de software aan de machine verbindt. Wilt de gebruiker tijdens de looptijd van de licentie de software installeren op een andere machine, dan dient hij eerst de server van de leverancier te laten weten dat de licentie wordt overgezet naar een andere computer. Onderzoeksbureau Butler gelooft dat deze technologie het risico op piraterij aanzienlijk vermindert, maar niet uitschakelt. Toch wordt het systeem gezien als één van de meest bedrijfszekere om piraterij te voorkomen, met name omdat de niet-geactiveerde software versleuteld is. Een gelijkwaardig systeem bestaat met usb-dongles, maar wordt zelden toegepast in bedrijfsomgevingen omdat het onhandig is. Het drm-gehalte van softwareactivatie of usb-dongles zit hem in de koppeling van de software aan één welbepaalde ' ontvanger'. Dat is het onderscheid met een gewone kopieerbeveiliging. In ruil voor de activatie krijgt de gebruiker de zekerheid dat de software origineel is. De wens om de totale controle te kunnen uitoefenen over bedrijfsinformatie wordt vervuld door drm voor documenten. Een drm-systeem kan bijvoorbeeld verhinderen dat een e-mailbericht met gevoelige informatie wordt doorgestuurd naar anderen. Documenten-drm is meestal gebaseerd op xrml (extended rights markup language) waarvan een subtaal in 2004 tot ISO-norm (ISO/IEC 21000-5:2004) werd verheven. Xrml ligt ook ten grondslag aan Microsofts Office 2003. Het systeem heet 'Windows Rights Management Services' (WRMS) en is een sleutelproduct in Microsofts aanbod voor het beschermen van zakelijke inhoud. Dat het ook zonder xrml kan, bewijst Adobe dat zijn eigen drm-systeem en policy server ontwikkelde voor het rechtenbeheer van pdf-documenten. Net als bij Office 2003, kunnen pdf-documenten voorzien worden van vervaldata, toegangsbeperkingen, enzovoort. Bij Adobe is drm voor een groot deel ingebouwd in Acrobat, het programma waarmee pdf's gemaakt worden en beheerd. Het drm tot een onderdeel maken van de creatiesoftware ziet Forrester als een trend die zich in 2007 volledig moet hebben doorgezet. Volgens deze analist zijn er twee grote spelers in de markt van onafhankelijke drm-oplossingen: SealedMedia en Authentica. Deze leveranciers leveren ondermeer transactie logging, auditmogelijkheid, de mogelijkheid een document een beperkte levensduur mee te geven en controle over wat er met het document gebeurt. SealedMedia's product werkt transparant samen met Documentums eRoom. Authentica's Active Rights Management-platform is beperkter. Het beschermt bijvoorbeeld enkel Office- en pdf-documenten. Sommigen die meekijken vanaf de zijlijn denken dat drm een grote vergissing is. Hoewel PGP's cto en cso Jon Callas benadrukt dat alle PGP-producten naadloos samenwerken met Microsofts WRMS, vraagt hij zich af wat er gebeurt als de SEC of een andere controle-instantie vraagt naar de inhoud van een vervallen document, dat dan niet langer reproduceerbaar is, of als een rechter documenten opvordert waarvan de 'policy' stelt dat ze niet buiten een beperkte kring zullen worden verspreid. Een andere kritische stem is die van de Electronic Frontier Foundation (EFF). De EFF heeft in een nota laten weten dat het drm niet ziet zitten en is vooral bezorgd om het feit dat drm al te makkelijk kan gebruikt worden om achteraf regels op te leggen waarover aanvankelijk geen consensus bestond. Bron: Techworld