Dat betekent dat mobiel bellen, e-mailen en sms'en mogelijk wordt in vliegtuigen die in de Europese Unie vliegen. De service blijft beperkt tot de GSM1800 band waar naar schatting negentig procent van de reizigers met een mobiele telefoon gebruik van maakt, laat de Europese Comissie weten. Andere services zoals 3G data-uitwisseling kunnen in de toekomst ook mogelijk worden.

MCA

Om dit mogelijk te maken zullen de maatschappijen wel aan een aantal regels moeten voldoen. Zo moet er MCA-apparatuur (mobile communication services on aircraft) worden ingebouwd. Deze apparatuur bestaat uit een zogenaamde picocell, een kleine versie van een mobiel basistation, en een 'network control unit' die voorkomt dat telefoons contact proberen te maken met zendmasten op de grond. Dit kan namelijk mogelijk tot interferentie leiden, omdat het grondnetwerk niet is berekend op hoge snelheden.

Het derde onderdeel van het MCA-systeem is de satellietlink die gebruikt gaat worden voor het verbinden van het lokale station met de het normale netwerk. Deze satellietverbinding wordt op dit moment al gebruikt om te communiceren met de crew van het vliegtuig.

Storing

De mogelijke storing die mobiele telefoons veroorzaken als ze contact proberen te maken met een gewoon netwerk was een van de hoofdredenen om mobiele telefonie in vliegtuigen te verbieden. Daarnaast vreesde men dat de energie die nodig is om over dergelijke afstanden te zenden de vliegapparatuur zou kunnen ontregelen.

Alhoewel die kans volgens de commissie altijd al erg klein was, wordt die verwaarloosbaar door het gebruik van een MCA-systeem. Een mobiele telefoon heeft immers veel minder electriciteit nodig om verbinding te maken met een zender die in de buurt is. De commissie heeft bepaald dat ieder vliegtuig streng getest moet worden voordat de apparatuur operationeel wordt.

Eigen netwerk

De commissie laat weten dat deze kwesties niet op nationaal niveau geregeld konden worden omdat de meeste vluchten over verschillende landen gaan. Het zou enorm omslachtig worden om landen onderling de 'vliegtuigroaming' te moeten regelen.

Elk vliegtuig zal zijn eigen netwerk krijgen tijdens de vlucht. Dit zorgt ervoor dat de prijs van een gesprek tijdens de vlucht niet gaat veranderen. De hoogte van de kosten zal bepaald worden door de provider van gebruiker die alle kosten voor zijn rekening moet nemen. Dat is inclusief de afspraken met de MCA-provider, de vliegmaatschappijen, de satellietproviders en de afspraken met andere mobiele netwerk operatoren.

Roamen

De kosten worden verrekend met de reguliere telefoonrekening. De gesprekken zullen worden gezien als een gesprek dat afkomstig is uit het buitenland. Dat betekent waarschijnlijk dat bepaalde prepaidbellers geen gebruik kunnen maken van de service.

De service zal alleen beschikbaar zijn vanaf een hoogte van drie kilometer. Dit is volgens de commissie geen probleem aangezien bijna elke vlucht deze hoogte wel haalt. Als het vliegtuig zich buiten het vluchtgebied van de Europese Unie begeeft zijn de regels van het land waar de vliegmaatschappij is geregistreerd van toepassing. Als het vliegtuig boven een ander land vliegt buiten de Europese Unie zal er toestemming van dat land nodig zijn om de MCA-apparatuur te gebruiken.