De Commissie vindt de prijzen veel te hoog en geeft telecomproviders een laatste kans om zelf iets te doen aan de tarieven, zo meldt Reuters. "We hebben geen alternatief dan in te grijpen in het belang van de consument", aldus Jose Manuel Barroso, president van de Europese Commissie (EC).

De plannen moeten ervoor zorgen dat de tarieven tot 70 procent lager komen te liggen dan nu het geval is. De telecomproviders hebben een overgangsfase van zes maanden om zich aan te passen aan de wensen van de EC. Wel moet de Europese Unie nog zijn goedkeuring geven aan de plannen. Consumentenorganisaties juichen de plannen toe, terwijl telecomproviders waarschuwen dat de tarieven in eigen land hierdoor omhoog zullen gaan.

"We geven de telecomaanbieders een laatste kans om aan te tonen dat ze serieus iets willen doen met zelfregulering. Ik verwacht dat de telco's vrijwillig hun tarieven zullen verlagen tot een acceptabel niveau", aldus Barosso.