Ondertussen heeft Webwereld een pdf in handen gekregen waaruit blijkt dat OOXML nipt is aangenomen als ISO-standaard. Met de acceptatie komt een einde aan een lange soap.

De uitslag van de versnelde (fasttrack) procedure had gisteren al bekend moeten zijn, maar de ISO heeft de kanalen tot nu toe gesloten gehouden. De reden hiervoor is onbekend. Verschillende officieuze tellingen afgelopen weekeinde kwamen aan een nipte overwinning voor Microsoft. De procedure is de afgelopen tijd geplaagd door controverse en schandalen binnen de verschillende comités.

De ISO wil zelf niet meer kwijt dan dat de normale procedures zijn gevolgd, en dat de vertraging niets te maken heeft met de officiële klachten. Woensdagochtend, zo laten twee verschillende woordvoerders weten, zal ISO met een persverklaring komen.

Noorwegen

Eén incident in het bijzonder overschaduwt de verwerking van de stemming. Lijdend voorwerp is deze keer de standaardenorganisatie van Noorwegen, Standard Norge. De groep zou op gezag van de bestuurlijke tak een stem tegen hebben veranderd in een stem voor, terwijl een ruime meerderheid binnen het technische comité tegenstemde. Ook in andere landen zouden problemen zijn geweest met de stemming, en vooral Kroatië en Duitsland worden in dat verband genoemd. De controverse is dusdanig dat de technische commissie van Standard Norge een formele klacht heeft ingediend bij ISO.

ISO kan de klacht niet bevestigen, en ook niet zeggen wat de consequentie is als zo'n protest wordt toegekend. Een van de woordvoerders, verbonden aan de International Electrotechnical Commission (IEC, de tak die over OOXML gaat) zegt echter wel dat de vertraagde aankondiging geheel los staat van eventuele misstanden.

Controverse

De fasttrackprocedure ging vanaf het begin al gepaard met veel controverse en rumoer. Tot het laatst hebben tegenstanders van de ISO-standaardisatie geprobeerd om het een halt toe te roepen. Dat was afgelopen september nog succesvol, toen DIS 29500 (de officiële benaming) niet het benodigde aantal stemmen haalde om aangenomen te worden. Microsoft zou volgens critici vals spel hebben gespeeld en stemmen hebben gekocht, met een incident in Zweden als dieptepunt. Daar was een mail uitgelekt van een medewerker van Microsoft aan een partner (die ook zitting nam in de technische commissie) waarin de suggestie werd gewekt dat een stem voor samenhing met de financiering van een event. Uiteindelijk deed Zweden om procedurele redenen niet mee aan de stemming.

Vooral aanhangers van documentstandaard ODF (Open Document Format) hebben zich inhoudelijk tegen een OOXML-standaardisatie gekeerd. Naast bedrijven als IBM en Sun Microsystems zijn dat ook vertegenwoordigers van de open sourcegemeenschappen.

Ecma

De keus om OOXML in de fasttrack te laten stromen heeft Microsoft en indiener Ecma veel kritiek opgeleverd. Leden van de verschillende commissies zouden te weinig tijd hebben gehad om het boekwerk (ruim 6000 pagina's) te bestuderen. Bovendien zou OOXML volgens de critici teveel legacy bevatten van de oude, gesloten formaten. Met een ISO-standaardisatie, zo vrezen critici, blijft Microsoft een praktisch monopolie in de markt voor kantoorsoftware houden.

Microsoft is op zijn beurt van mening dat ODF niet voldoet aan de eisen die het bedrijf stelt aan Office, vooral omdat het volgens de grootmacht minder functionaliteiten zou bevatten.

Stemmen

Om door de stemming te geraken heeft de Ecma tweederde van de stemmen nodig van de zogenaamde P-landen: participerende landen die vanaf het begin betrokken waren bij de discussie. Bovendien mag niet meer dan een kwart van alle stemmen (de P- en observerende O-landen) een tegenstem zijn. Het verschil zit hem ruwweg in de onthoudingen van stemming: in het eerste geval tellen die praktisch gezien als een 'nee', in het tweede geval als een 'ja'.

Hoewel het er vrijdag nog slecht uit zag voor Microsoft, melden verschillende 'OOXML-watchers' dat OOXML het nipt haalt. Genoeg landen zouden hun stem hebben omgezet in het voordeel van het formaat. Onder meer critici als Andy Updegrove en het OpenMalaysia blog zien een nipte 'approve' aankomen. Ondertussen blijken deze voorspellingen accuraat. Bron: Techworld