Dat zegt de Europese burgerrechtenorganisatie EDRi naar aanleiding van de behandeling van het wetsvoorstel Data Protection Regulation in de commissie voor Industriezaken van het Europees Parlement. In de commissie werd een kleine meerderheid gevonden om bedrijven de mogelijkheid te geven persoonlijke informatie van Europese burgers te gebruiken voor doeleinden die ze in eerste instantie niet hebben verteld of die ze in eerste instantie niet voor ogen hadden. Dat kunnen ze doen zonder de burgers die het betreft te informeren.

Privacybescherming bij grof vuil gezet

EDRi is daar woedend over en zegt dat met de voorstellen van de Europarlementariërs het oorspronkelijke doel van de voorgestelde regelgeving, de bescherming van de privacy van burgers, bij het grof vuil kan worden neergezet. “Feitelijk betekent dit aangenomen wijzigingsvoorstel dat burgers alle controle over hun eigen data verliezen."

De harde toon van EDRi staat in schril contrast met een andere -haast opgeluchte- constatering van de burgerrechtenorganisatie dat het aantal wijzigingsvoorstellen vanuit het Europarlement afneemt. “Blijkbaar wordt het steeds moeilijker in het parlement om meerderheden te vinden voor maatregelen die afbreuk doen aan de rechten van de burger." Niettemin vindt EDRi dat de commissie Industrie gisteren uiteindelijk voor “een verwarrend, tegenstrijdig en verwaterd" wetsvoorstel heeft gestemd.

Meer dan 900 wijzigingsvoorstellen

Volgens de IDG News Service zijn er in totaal 900 wijzigingen aangenomen op de Data Protection Regulation. Dat leverde veel kritiek op. Naast EDRi had ook de Europese consumentenorganisatie BEUC er harde woorden voor over. “De conservatieve en liberale fracties in het parlement stemmen tegen de belangen van de Europese consument." Volgens de Franse voorvechter van digitale burgerrechten La Quadrature zijn veel leden van christen-democratische en conservatieve partijen gezwicht voor de lobby van de bedrijven die zich bezig houden met het verzamelen van persoonlijke informatie. Het zou hier gaan om de grootste politieke lobby ooit. Sommige teksten van lobbyclubs namens Amazon, eBay en andere Amerikaanse bedrijven blijken rechtstreeks ongewijzigd in amendementen van Europarlementariërs terecht zijn gekomen.

Overigens is de mening van de industriecommissie ITRE van het Europees Parlement 'slechts' een van de vele waarover het complete parlement zich nog moet buigen. Leidend is de opinie van de commissie LIBE, die veel strenger in de leer is als het gaat om digitale burgerrechten. Maar eerst gaat het voorstel van de Europese Commissie nog langs de parlementaire commissie voor werkgelegenheid, EMPL. De LIBE-commissie stemt over de Data Protection Regulation in april, waarbij het ook nog eens aan advies krijgt van de commissie voor justitiële zaken, JURI.

Regeringsleiders vinden databescherming maar niks

Maar daarmee is het pleit nog niet beslecht. De regeringsleiders van de lidstaten van de Europese Unie krijgt een flinke vinger in de pap en vorige maand bleek al dat de Raad van Europese Ministers onder voorzitterschap van Ierland tegen veel van “de beperkingen van de Regulation" was. Voor het einde van het Iers voorzitterschap moet daarover een “politieke overeenstemming" zijn bereikt tussen de ministers onderling en de regeringsleiders met het Europees Parlement. Het Iers voorzitterschap eindigt op 30 juni van dit jaar. De ministers van Justitie uit de EU buigen zich op 8 maart over de Data Protection Regulation.