PowerQuest Drive Image en V2i Protector had allerlei functionaliteit die vroeger in Norton Ghost ontbrak, maar nu dus aanwezig is in versie 9.0. Het uiterlijk is in vergelijking met vroegere versies grof veranderd. In feite lijkt het meer op de laatste versie van V2i Protector dan op de vorige versie van Ghost.

Die vorige versie, Ghost 2003, zit trouwens ook in de verpakking van versie 9.0. Dat heeft een reden: Norton Ghost 9.0 werkt namelijk alleen nog maar op Windows 2000 werkstation en XP. Voor een oudere versie van Windows heeft u dus die Ghost 2003 nodig.

Images en back-ups

Een van de meest opvallende kenmerken van Norton Ghost 9.0 is dat er nauwelijks nog onderscheid gemaakt wordt tussen het maken van een image en het maken van een back-up.

Dat heeft een reden. Norton Ghost 9.0 kan een beeldkopie namelijk als basis gebruiken: een volledige systeemback-up. Vervolgens kan hij incrementele back-ups maken met alleen de wijzigingen ten opzichte van die volledige back-up. Die incrementele back-ups worden als aparte bestandjes opgeslagen, maar Norton Ghost kan heel wat meer met een beeldkopie.

U kunt namelijk vanuit Windows een driveletter toekennen aan zo'n image en er dan mee werken alsof het een los schijfvolume is. U kunt er bestanden uit lezen en hiermee dus bestanden uit de beeldkopie terugzetten.

Erin schrijven kan wel, maar alles wat u verandert gaat verloren zodra het image ontkoppeld wordt. Overigens kan Norton Ghost vanaf nu ook volledig vanuit Windows werken. Symantec noemt dat 'hot imaging' en het betekent dat u een image kan maken van een werkende Windows en zonder dat u daarvoor uw pc moet herstarten, zoals in het verleden noodzakelijk was. U kunt zelfs verder werken terwijl in de achtergrond die beeldkopie gemaakt wordt.

Noodherstel

Het grote pluspunt van een systeem zoals Norton Ghost in vergelijking met meer traditionele back-upsystemen is het veel betere noodherstel. Als uw harde schijf de geest geeft, kunt u ze gewoon vervangen (zelfs door een ander type), van de Norton Ghost cd-rom starten en dan wordt er een speciale 'embedded Windows'-versie gestart waarmee u ook op uw netwerk uw beeldkopie kunt terugvinden en dan op uw nieuwe harde schijf terugzetten.

Het gaat in vergelijking met een 'bare bones'-herstel van een normaal back-upprogramma heel wat sneller en flexibeler. Vroeger deden zowel Symantec als PowerQuest het noodherstel vanuit DOS. Dat vanuit een nood-Windows doen heeft voordelen, zeker in een Windows-netwerk met toegangrechtenbeperkingen.

We vonden bij onze test wel dat het starten van de noodomgeving vanaf de cd-rom op zichzelf erg langzaam ging. We praten over ettelijke minuten voordat het noodherstelmenu op ons scherm stond.

Werking

Als u Norton Ghost start - en dat kan ook vanuit een pictogrammetje rechts onderaan op uw statusbalk - krijgt u meteen een scherm met een duidelijk XP-uiterlijk en enkele grote, gebruiksvriendelijke bedieningsplaatjes.

'Backup van stations maken' start een wizard die u een beeldkopie dan wel een incrementele back-up laat maken van elk toegankelijk station en naar ofwel een lokale schijf of een netwerkvolume.

Bij dat laatste troffen we een eigenaardigheid aan. Kennelijk heeft Ghost eigen routines ingebouwd om met het netwerk te werken. Norton Ghost 9.0 klaagt echter onmiddellijk als u een lokaal volume kiest en dan een driveletter gebruikt die in feite naar een netwerkvolume wijst. Het programma zegt dan dat u dan een netwerkdoelbestand moet kiezen, niet een lokaal doelbestand. Nochtans heeft zoiets als nadeel dat er nieuwe netwerkconnecties naar het doelsysteem geopend moeten worden terwijl er mogelijk al bruikbare connecties waren.

Als het doelsysteem beperkingen heeft op het aantal gelijktijdige connecties, zou het perfect kunnen dat Norton Ghost geen toegang krijgt, terwijl Windows er toch mee kan werken.

In de versie van Ghost 9.0 die wij kregen, zat er daarenboven een duidelijke bug in die netwerkroutines: elke poging een netwerkvolume als back-updoel te gebruiken, resulteerde in een foutmelding dat toegang onmogelijk was vanwege een "inbreuk op de beveiliging".

Als we dan zien dat Windows perfect kan werken met alle netwerkvolumes die we uitprobeerden, is zoiets voor ons een bron van ergernis. De andere bedieningsknoppen zijn: incrementele back-ups plannen, bestanden of mappen herstellen, een station herstellen, en een station naar een ander kopiëren (voor upgrade van een harde schijf). Die taken spreken voor zichzelf.

Bij het wegschrijven van een beeldkopie zien we dat de gebruikte bestandsextensie ".v2i" is: dat is die van PowerQuest V2i Protector! Het lijkt er dus steeds meer op, dat Symantec de oude Norton Ghost gewoon overboord gegooid heeft en vervangen door PowerQuest V2i Protector. Daar hebben we geen problemen mee. Bron: Techworld