De Europese Commissie heeft de twee hoorzittingen over het monopoliemisbruik door Microsoft uitgesteld. De hoorzittingen zullen nu plaatsvinden op 15 en 22 maart. Aanvankelijk waren de data 3 en 15 maart. Tijdens de hoorzittingen, die achter gesloten deuren plaatsvinden, zal de Commissie zijn besluit meedelen aan vertegenwoordigers van de vijftien lidstaten van de Europese Unie. John Connors, de financiële directeur van Microsoft, zei tijdens een bijeenkomst voor investeerders dat hij nog altijd goede hoop heeft dat de zaak kan worden geschikt. Volgens Connors is de Europese antitrustzaak op dit moment ‘de belangrijkste zaak voor het bedrijf, de aandeelhouders en de klanten’. (MR)