De Europese Commissie is een twee maanden durend openbaar onderzoek gestart naar de vraag of het reglement voor roamingtarieven voor mobiele telefoons op dit moment volstaat. De commissie heeft makers van mobiele telefoons, telecomproviders en consumentenorganisaties gevraagd om feedback te geven over de effectiviteit van de huidige regelgeving die vorig jaar is ingesteld voor roamingtarieven, meldt PC World.

Buitensporig hoge tarieven

Naast algemene feedback over de wet, wil de Commissie ook weten of het nodig is om roaming-tarieven voor dataverkeer en sms-berichten op te nemen in dit reglement.

In een rapport dat de European Regulators Group in januari publiceerde, werd aangetoond dat iemand die binnen de Europese Unie vanuit een ander land een sms-bericht verstuurt daar gemiddeld 29 cent voor moet betalen. De tarieven voor dataverkeer zijn nog veel hoger, daar betaald een persoon gemiddeld 5,24 euro per megabyte buiten het eigen land. De Commissie vermoedt dat deze tarieven buitenproportioneel hoog zijn ten opzichte van de reëele kosten en in vergelijking met binnenlandse prijzen van data- en sms-verkeer.

Roamingwet

De huidige roamingwet stelt een speciaal roamingtarief voor binnen de EU verplicht. Dit werd vorig jaar ingesteld op een maximum van 49 cent per minuut voor iemand die in het buitenland (maar binnen de EU) een telefoongesprek initieert en 24 cent voor iemand die in het buitenland (maar binnen de EU) een telefoongesprek ontvangt. Deze maximumtarieven worden op 30 augustus van dit jaar teruggebracht tot respectievelijk 46 cent en 22 cent. Op 30 augustus 2009 worden deze tarieven verder verlaagd naar respectievelijk 43 cent en 19 cent.

Beperkt tot telefoongesprekken

Op dit moment beperkt de wet voor roaming tarieven zich nog tot telefoongesprekken en zal deze op 30 juni 2010 komen te vervallen, tenzij het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie op basis van een voorstel van de Europese Commissie besluiten om de wet te verlengen.