De EU-toezichthouder van persoonsgegevens denkt dat het 'recht om vergeten te worden' waar de Europese Commissie voor ijvert een brug te ver is. Het voorgesteld recht zou verkeerde verwachtingen wekken bij Europese burgers en daarom pleit de Britse privacywaakhond Information Commissioner's Office (ICO) voor een 'recht om bezwaar te maken'.

De Europese toezichthouder denkt dat het 'recht om vergeten te worden' niet rondgebreid kan worden binnen de EU, omdat lidstaten verschillende visies hebben over welke data precies gevoelige informatie zijn. "Het 'recht om vergeten te worden' is een overstatement", zegt Hustinx.

Last van bedrijfsleven verlichten

De Britse tegenhanger van het College Bescherming Persoonsgegevens voerde gisteren een debat over de databeschermingsregels die de Europese Commissie wil invoeren. De Britse techsite V3 tekent daarbij op dat ICO-commissaris David Smith pleit voor een regeling waarbij bij bezwaar van burgers bedrijven moeten aantonen voorzichtig om te springen met data.

Dat versterkt volgens Smith de rechten van de burger, maar haalt wat last van het bedrijfsleven die onder het huidige ontwerp actief informatie van klanten moeten verwijderen. De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming Peter Hustinx is het ermee eens dat bedrijfsinnovatie niet beperkt moet worden door regelgeving, maar dat er vertrouwen moet zijn van burgers dat hun gegevens beschermd worden.

Duidelijkheid voor burger

Hustinx vindt dat het zichtbaar moet zijn voor consumenten wat er met hun gegevens wordt gedaan. "Er moet meer transparantie zijn. Ik denk dat het voor alle partijen duidelijk moet zijn waar ze aansprakelijk voor zijn en dat ze moeten weten wat hun verantwoordelijkheid is", aldus Hustinx. Dat zorgt ervoor dat consumenten meer vertrouwen krijgen dat bedrijven zorgvuldig omspringen met hun data en dat komt de economie ten goede.

"Niemand wil innovatie smoren", zegt de Europese toezichthouder, "maar innovatie heeft effectieve databeschermingsregels nodig om het vertrouwen te vergroten. Investeringen in innovatie en publieksvertrouwen gaan samen."

Privacybescherming onder vuur

De voorgenomen databeschermingsregels stuiten op steeds meer kritiek. Zo stelde het Europese netwerkagentschap ENISA dat het recht om vergeten te worden technisch onhaalbaar is. En Europese ministers zijn bezorgd dat de regels commerciële belangen zullen frustreren.

Verder is er al kritiek gekomen van een van de grote bedrijven die problemen voorziet met de nieuwe regelgeving: Facebook. De multinational stelt dat er juist méér gegevens bijgehouden moeten worden om effectief data te kunnen wissen. En Amerikaanse opsporingsdiensten denken dat strenge privacywetten de samenwerking met Europese collega's frustreert..