In mei 2007 werd binnen de Europese Unie een wet van kracht die telecomproviders dwong roaming tarieven van mobiele telefonie te verlagen. Deze maatregel leidde tot een aanzienlijke daling van de internationale telefoonkosten. Nu wil Brussel twee nieuwe kostenposten voor mobiele bellers aanpassen: de kosten voor dataverkeer en de mobiele gespreksafgiftetarieven die providers elkaar in rekening brengen, meldt International Herald Tribune.

Weinig animo

In tegenstelling tot vorig jaar is de kans echter klein dat het voorstel de volledige steun krijgt van het Europese Parlement, de Raad van Ministers en de afgevaardigden van de diverse telecombedrijven. Deze zijn namelijk bang dat een nieuwe set regels zou leiden tot overregulering van één van de snelst groeiende Europese sectoren.

Regulering van gespreksafgiftetarieven en de kosten van dataverkeer zouden het mes kunnen zetten in de prijzen van mobiele telefonie in Europa. Daardoor zouden nieuwe diensten zoals mobiel internet en mobiel video zich beter kunnen ontwikkelen.

Financiële gezondheid

Telecomproviders zijn echter bang dat een gedwongen prijsverlaging hun financiële gezondheid ernstig zal aantasten. Zo zag Vodafone haar roaminginkomsten met 7,4 procent teruglopen nadat de EU deze tariefen aanpakte. Gespreksafgiftetarieven genereren tien keer zoveel inkomsten en een tariefverlaging zal dan ook een forse invloed hebben.

Eind 2008

De gedwongen tariefsverlagingen zijn bedacht door Eurocommissaris Viviane Reding, die ook verantwoordelijk was voor de verlagingen van vorig jaar. Reding geeft providers tot eind 2008 om vrijwillig de tarieven te verlagen. Er gaan echter ook geruchten dat de commissaris sneller zou willen schakelen.

Overleg

Of dit ook daadwerkelijk zal gebeuren hangt grotendeels af van de vraag of de European Regulators Group, een verzameling van 27 nartionale reguleringsinstanties zoals de Opta, het deze lente eens kan worden over een uniform beleid voor gespreksafgiftetarieven. Zo'n uniform beleid is een lastig gegeven omdat de prijzen in landen binnen de EU onderling sterk variëren.