De standaard zou zelfs zo snel moeten worden ingevoerd dat inwoners van Europa volgend jaar het Europees Kampioenschap voetbal vanaf hun mobiele telefoon moeten kunnen volgen, meldt NRC. Als ideale standaard ziet Eurocommissaris Reding het Digital Video Broadcasting-Handheld (DVB-H) protocol. Volgens de Europese Commissie is het ontbreken van een standaard voor Europa op dit gebied de oorzaak van het feit dat tv op de gsm in Europa nog geen doorslaand succes is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld in Azië. Met het stimuleren van DVB-H als standaard zou dit succes alsnog kunnen worden gerealiseerd.

Weinig steun

Reding vond overigens weinig steun voor haar voorstel. Nederland, Groot-Brittannië en Duitsland zien het plan niet zitten, omdat zij graag zouden zien dat er vanzelf een standaard ontstaat. Daarbij gelooft Nederland niet dat het ontbreken van standaard de groei van deze vorm van tv-kijken in de weg staat, maar dat taalverschillen en culturele fragmentatie de oorzaak zijn. Ondanks de protesten gaf Reding aan alsnog verder te gaan met haar plan om DVB-H te stimuleren, door het te plaatsen op een lijst met standaarden die regeringen verplicht zijn om te steunen en aanmoedigen.

Ontwikkelende markt

Het is niet de eerste keer dat Europa een afspraak maakt over het 'forceren' van een standaard. In 1989 kwamen Europese landen overeen dat er voortaan nog maar één protocol gebruikt zou worden voor mobiele communicatie, namelijk GSM. De beslissing zorgde ervoor dat de standaard wereldwijd werd omarmd. Volgens Reding zou een dergelijk besluit in dit geval hetzelfde effect hebben en zou het Europa een zeer machtige positie opleveren op de telecommarkt.

Tegenstanders van het plan vinden het nog veel te vroeg om nu al een 'winnaar' te kiezen uit een markt die zich nog sterk aan het ontwikkelen is. DVB-H is immers niet de enige technologie in opmars die het kostenefficiënt kijken van tv op een mobiele telefoon mogelijk maakt. Alternatieven zijn DMB, MediaFlo en T-DMB.

Volgens Reding is de kritiek op haar plan echter niet gegrond: "Wij stimuleren alleen een standaard, we verbieden geen andere standaarden. Meer is ook helemaal niet nodig, de industrie neigt sowieso al richting DVB-H".