De EU had een importtarief van 14 procent opgelegd, omdat het vindt dat dergelijke beeldschermen onder consumentenproducten vallen, waarvoor een importtarief staat van 14 procent. Taiwan, dat de meeste producenten van dergelijke producten telt, heeft daar nu met succes protest tegen aangetekend.

Geen consumentenproduct

Volgens de Wereld Handels Organisatie (WTO) vallen dergelijke beeldschermen echter onder ict-producten. Dus kunnen ze tegen nultarief worden ingevoerd. De EU heeft nog niet gereageerd op deze beslissing, maar algemeen wordt verwacht dat het de WTO-beslissing respecteert.

Taiwan is naar de WTO gestapt nadat de EU besloot beeldschermen groter dan 19 inch en beeldschermen met DVI- en HDMI-aansluitingen als consumentenproducten aan te merken. De EU redeneerde dat dergelijke beeldschermen te combineren zijn met DVD-spelers en andere consumentenapparaten en dat deze dus onder het tarief voor consumentenproducten moeten vallen. Taiwan heeft nu met succes beargumenteerd dat deze producten onder het ict-tarief moeten vallen, en dat de invoer ervan in Europa dus zonder restricties mag.

Tv of monitor?

Het gaat hierbij ook om kleine(re) beeldschermen die gebruikt worden in smartphones. Maar hoewel het Taiwanese spelers wat geld gaat opleveren (zij kunnen tot 2008 geld terug krijgen dat ze aan invoerrechten hebben betaald), wordt verwacht dat het meningsverschil hierover nog niet is opgelost.

De vraag blijft: wanneer is een beeldscherm een TV en wanneer een monitor? Daarnaast gaat het gerucht dat deze beslissing van de WTO een deal is: Taiwan en andere Aziatische staten zouden nu minder invoerrechten heffen op….Franse cognac.

Bron: Channelworld.