De Europese Commissie wil een stimulans geven aan het gebruik van de 2 GHz-frequentieband voor mobiele satellietdiensten door het inrichten van één vergunningsprocedure.

De 2 GHz-frequentieband is gereserveerd voor satellietsystemen die zijn bedoeld voor breedbandinternet, mobiele televisie, rampenbestrijding en inzet van hulpdiensten. Het ontwikkelen van diensten is zo duur, dat het voor bedrijven alleen interessant is als ze die diensten in heel Europa kunnen afzetten.

Het voorstel voor één Europees loket betekent echter niet dat bedrijven een Europabrede licentie krijgen. Alleen de selectie van bedrijven zal op Europees niveau worden gedaan; voor de licentie en authorisatie moeten ze nog steeds langs bij loketten in alle 27 afzonderlijke lidstaten.

Ook zullen ze in sommige Europese lidstaten een vergoeding moeten betalen voor gebruik van het radiospectrum en in andere landen niet. De vergoedingen worden op nationaal niveau vastgesteld en zullen aan nationale instanties moeten worden voldaan. De verwachting is dat hierin geen verandering komt.

Ruud Stevens, woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken, denkt dat het voorstel van de Europese Commissie grote kans maakt. "Satellietsystemen hebben een dekkingsgebied dat over landgrenzen heen gaat. Het ligt dus voor de hand om deze markt internationaal te organiseren", aldus Stevens.

"Tot nog toe was de beschikbare hoeveelheid spectrum voor satellietsystemen voldoende om aan de vraag te voldoen. Met mobiele satellietdiensten lijkt de belangstelling zo groot dat er wel eens schaarste aan frequenties kan optreden. Daarom lijkt een aanvullende selectieprocedure nodig. Daarvoor is een juridische basis nodig, waar dit voorstel van de Commissie nu in voorziet", aldus Stevens.

Volgens Stevens betekent dit niet het einde van nationale instanties zoals het Agentschap Telecom, aangezien bedrijven voor de licenties nog steeds bij nationale instanties terecht moeten.