Het gaat om een eindexamen voor het RHCE certificaat dat Red Hat gedurende het hele jaar afneemt. WikiLeaks biedt ze als PDF te download aan.

De examens zijn normaal gesproken vertrouwelijk, en moeten na afloop door de kandidaten worden ingeleverd, ook als hij niet ingevuld is. Voor aanvang moeten kandidaten een verklaring tekenen dat ze de inhoud als vertrouwelijk behandelen. In de voorwaarden staat dat een kandidaat in het uiterste geval zijn RHCE moet inleveren, als hij zich niet aan die afspraak houdt.

Het RHCE-examen bestaat uit twee onderdelen, die op hun beurt weer zijn onderverdeeld in deelopdrachten. Het eerste deel is een Troubleshooting and System Maintenance practicum voor de basisdingen. Daarbij moeten de kandidaten een installatie aan zeven voorwaarden laten voldoen, waarvan vier verplicht. Voor fase B krijgt de kandidaat een verse installatie voorgeschoteld met een probleem. Die staat niet specifiek in het examen aangegeven, maar de uitkomst moet zijn dat de examinator kan inloggen op niveau 3 of niveau 5.

Het tweede deel van het examen is Installatie en Configuratie, waarbij kandidaten verschillende instellingen voor specifieke gebruikers uit de mouw moeten schudden. Een voorbeeld is de opdracht dat gebruiker Brad email van de server moet kunnen halen via POP3 op het 'example.com' gebied, en mogen gebruikers binnen een domein juist geen toegang krijgen tot de POP3 server.

WikiLeaks

Op de documenten moet nog analyse en commentaar worden losgelaten vanuit WikiLeaks. Waarom en hoe het examen op de site terecht is gekomen, is vooralsnog onduidelijk. Op WikiLeaks worden normaalgesproken vertrouwelijke documenten anoniem geplaatst die 'van substantieel politiek, diplomatiek of ethisch belang' zijn. Zeer recent voorbeeld is een document over ACTA, een verdrag dat onder meer douaniers bevoegdheid geeft om laptops en muziekspelers aan de grens te controleren op materiaal dat het auteursrecht schendt en ISP's verplicht worden om gegevens af te staan van klanten die via peer-to-peer bestanden uitwisselen.

"Een hele eer", noemt Dirk-Peter van Leeuwen, regionaal directeur van Red Hat Centraal Europa en Benelux, het voorval dan ook wat schoorvoetend tegenover Techworld. Volgens hem valt de schade echter mee. "We hebben meerdere examens, die om de zoveel tijd rouleren. Dit is slechts een van de sets die we gebruiken." Toch noemt hij het voorval vervelend. "Dit moet niet met de andere examens gebeuren." Red Hat gaat dit examen dan ook verwijderen uit de voorraad. Overigens is het officiële standpunt van Red Hat dat het bedrijf weigert te bevestigen of ontkennen dat het om daadwerkelijke examens gaat, zo laat het hoofd van Red Hat opleidingen internationaal, Randy Russell, in een reactie weten. "Alle commentaar moet dan ook worden opgevat met 'als dit een echt examen is' in het achterhoofd," schrijft hij in een mail. Bron: Techworld