Minister Van der Hoeven van Economische Zaken presenteerde de subsidiepot voor innovatie in de Nederlandse techsector bij de aftrap voor de tweede fase van het investeringsprogramma Point One. Het ministerie spreekt van “153 miljoen euro extra”, maar dit geld is gewoon het bedrag dat in juli vorig jaar al is toegezegd.

Nano

De miljoenen zijn bestemd voor onderzoek en ontwikkeling (R&D) op het gebied van nanotechnologie (specifiek nano-elektronica), ingebedde systemen en goed ontworpen beheer daarvan (mechatronica) en robotica. De reguliere ict-discipline van softwareontwikkeling komt hierbij dus niet aan bod.

De door EZ wel gesubsidieerde onderzoeksgebieden vinden vaak in Europees verband plaats. De subsidie is dan ook niet alleen beperkt tot Nederland. “Juist nu moeten we over grenzen heen kijken en samen blijven bouwen aan een sterk internationaal netwerk voor kennisontwikkeling en innovatie”, pleit Van der Hoeven. “Ook moeten we onze kenniswerkers zien te behouden. Alleen dan kunnen we sterker uit deze crisis komen dan we erin gingen. Ik wil ervoor zorgen dat niets de innovatie in ons land in de weg staat.”

Belangrijk is ook de kennisuitwisseling (valorisatie) tussen bedrijfsleven en onderwijswereld. De minister van EZ is optimistisch: “Point One is een lichtend voorbeeld van hoe hightechbedrijven, kennisinstellingen en overheden samen kennis kunnen ontwikkelen en daarmee bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.”

Investeringspotje

De geldpot wordt via een venture capital-opzet verdeeld. Geïnteresseerde partijen dienen hun plannen in, waarna de waarde en potentie van die voorstellen worden gekeurd. EZ wil zo vernieuwing stimuleren. Van der Hoeven: “Juist nu moet innovatie doorgaan.”

Deze opzet doet denken aan eerdere financieringsfondsen, zoals startersfonds Gorillapark en incubator Twinning. Eerstgenoemde is in 2004 na lange tijd kwakkelen ter ziele gegaan wegens gebrek aan succes. De tweede is een jaar eerder al stopgezet door EZ.