Dit artikel is de tweede in de reeks van artikelen over de belangrijkste nieuwe features van Windows Server 2008 R2 ten opzichte van Windows Server 2008. Het eerste deel ging over Hyper-V. In dit tweede deel aandacht voor reductie van energieverbruik.

In het datacenter

Voor datacenters is een lager energieverbruik erg belangrijk, omdat het veel kostenbesparingen met zich meebrengt. Daarnaast kan een datacenter maar een bepaald aantal computers hosten, wat een direct voortvloeisel is van de voor het datacenter beschikbare energievoorziening. Dus als de servers in het datacenter minder energie verbruiken, kunnen er meer servers worden gedraaid.

Met een feature als Core Parking in Windows 2008 R2 kan het energieverbruik van de processor in servers met multicore processoren verminderd worden. Het stelt Windows Server 2008 R2 in staat is om de processortaken te consolideren op zo min mogelijk processor cores en om inactieve processor cores kan pauzeren. Als een processor core weer nodig is, wordt deze weer geactiveerd.

Power options

De stroombesparingsmogelijkheden van Windows Server 2008 R2 zijn te vinden via de ‘Power Options’ in het Configuratiescherm. Er zijn diverse ACPI ‘Power-states’ in Windows Server 2008 R2 voor verschillende stroombesparingsmodi, die de server het meest optimaal laten draaien. Dit zijn echter standaardparameters die uitgaan van een gemiddelde en ze zijn niet per definitie specifiek toegespitst op de eigen ICT-omgeving. Met de command line tool powercfg.exe in de map C:\Windows\System32 kunnen deze standaardparameters worden aangepast. Afhankelijk van diverse factoren kun je als beheerder in Windows Server 2008 R2 het stroomverbruik dus heel precies instellen.

In de volgende artikelen zullen telkens andere features worden behandeld: o.a. Remote Desktop Services, verbeteringen in Active Directory en de uitgebreidere features van Internet Information Services.

Bahtiyâr Koçan is technisch productmanager van Compu’Train Bron: Techworld