Softwarebedrijf Novell heeft in het vierde kwartaal een verlies geleden van 94,5 miljoen dollar, tegen 35 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar. Het verlies werd veroorzaakt door eenmalige lasten, waaronder bijna 60 miljoen dollar aan afschrijvingen voor de waardevermindering van investeringen. Het bedrijf, dat moeilijke tijden doormaakt, zag wel de omzet met 13 procent stijgen tot 308 miljoen dollar.Eerder deze maand schrapte Novell bijna eenvijfde van het totale aantal arbeidsplaatsen bij het bedrijf.