Exact Software heeft in de eerste zes maanden van 2001 een winst van 16,8 miljoen euro behaald. Dat is een stijging van 78 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het resultaat is aanzienlijk beter dan verwacht. De omzet steeg van 79,3 tot 102 miljoen euro. Van de omzetstijging van 29 procent komt 20 procentpunt voort uit de overname van het Amerikaanse Macola Software. De softwareverkopen stegen met 48 procent, de omzet uit onderhoudscontracten nam 22 procent toe en bij de dienstverlening (consultancy) bedroeg de omzetstijging 11 procent.