Een Israelische Rabbi heeft een gebed ‘ontwikkeld’ om gelovige Joden af te helpen van hun schuldgevoel na het bekijken van pornografisch getinte websites of e-mailberichten. “Alstublieft God, help mij de computer te reinigen van virussen en verkeerde foto’s die mijn werk verstoren en vernielen (…) zodat ik in staat zal zijn om mijzelf schoon te houden van zonden”, is de inhoud van het gebed. Het voorstel van gebed door de rabbi is een reactie op het verzoek van Orthodoxe Joden. Die geven aan bang te zijn voor verstoring van familierelaties door het toenemende aanbod van sekssites op internet. (BW)