SAP maakte enige tijd geleden bekend al zijn gebruikers vanaf komend jaar te willen ‘omzetten’ naar Enterprise Support, één nieuwe dienst ter vervanging van de bestaande drie onderhoudscontracten. De overgang naar Enterprise Support betekent in de visie van de gebruikersverenigingen vooral een verhoging van de onderhoudskosten van 17 naar 22 procent. Die kostenverhoging wordt dan in de loop van vier jaar doorgevoerd.

SAP claimt daartegenover dat Enterprise Support tot een verlaging van de zogeheten Total Cost of Ownership voor de gebruiker zal leiden. De koepel van nationale SAP-gebruikersverenigingen SUGEN (SAP Usergroup Executive Network) stelt dat SAP tot nu toe niet duidelijk heeft weten te maken hoe die verlaging zal worden gerealiseerd en volgens SUGEN ziet 90 procent van de SAP-gebruikers geen toegevoegde waarde in Enterprise Support. Alleen het feit dat de Enterprise Support contracten een jaar langer kunnen doorlopen, waardoor de gebruiker zijn software over een langere periode kan afschrijven, is volgens de gebruikers onvoldoende.

In onderhandelingen hebben partijen nu afgesproken dat er zogenoemde Key Performance Indicatoren (KPI) zullen worden vastgesteld waarmee de (meer)waarde van Enterprise Support moet worden bepaald. Mocht blijken dat SAP deze doelen niet kan realiseren, dan zal SAP daaraan consequenties (moeten) verbinden, aldus de gebruikers. De voorzitter van de Nederlandse gebruikersvereniging Tonnie van der Horst: "Op basis van de afspraken verwachten we dat SAP de volgende verhoging pas doorvoert nadat is aangetoond dat de KPI’s zijn behaald.”

Bron: ChannelWorld Bron: Techworld