Welke opsporingsdiensten en autoriteiten de ingebakken codes gebruiken om verdachten op te sporen, is niet bekend. In Nederland rechercheert het Korps Landelijke Politiediensten in ieder geval wel aan de hand van de ingebakken code én heeft hiermee zelfs al successen geboekt.

Hoewel er veel merken printers zijn, verschilt het binnenwerk van de huidige generatie kleurenprinters niet zoveel. Het hart van de printer, de zogenoemde engine, wordt namelijk maar door een beperkt aantal fabrikanten geleverd. Deze engines bevatten een eigen 'identiteit' die kan worden herleid.

Opsporingsdiensten blijken hier handig gebruik van te maken in de strijd tegen vervalsingen, zo ontdekte WebWereld.

Beveiliging

"Canon heeft al zijn kleurenmachines voorzien van herkenningstechnologieën om vervalsingen op te sporen", zo laat de printerfabrikant desgevraagd weten. "Canon werkt nauw samen met de relevante nationale en internationale autoriteiten om te zorgen dat de kansen om zijn producten te misbruiken worden geminimaliseerd."

Diverse anonieme bronnen uit de printerwereld bevestigen tegenover WebWereld dat deze beveiliging bestaat uit een uniek nummer dat op elke kleurenafdruk wordt afgedrukt. Voor het blote oog is de code niet of nauwelijks zichtbaar. Dit komt doordat de code wordt afgedrukt op slechts 0,1 millimeter.

Door 'medewerking' van fabrikanten als Canon kunnen opsporingsteams achterhalen bij welke distributeur een specifieke printer is afgeleverd. Via de administratie van deze distributeur kan vervolgens achterhaald worden naar welke winkel de printer is verscheept. Met een beetje geluk kan bij de winkel vervolgens worden achterhaald wie de printer heeft gekocht.

Resultaten

Het KLPD erkent bij monde van woordvoerder Ed Kraszewski hiervan op de hoogte te zijn. "Het KLPD is inderdaad bekend met deze opsporingsmethode en past deze in de praktijk ook toe. In het verleden heeft dit al tot resultaten geleid."

Hoewel de woordvoerder van het KLPD niet wil ingaan op de behaalde successen en lopende onderzoeken, bevestigen andere bronnen dat het korps momenteel bezig is met een onderzoek naar een bende die mogelijk op grote schaal vervoersbewijzen vervalst.

Als onderdeel van het rechercheerwerk hebben de ambtenaren achterhaald op welke printer de vervalsingen zijn geprint.Via distributeurs en computerwinkels wordt nu naarstig geprobeerd te achterhalen wie de eigenaar van die printer is.

Huisbezoek

"Ik kreeg huisbezoek van twee rechercheurs van de Spoorwegdivisie van het KLPD", zegt de directeur – die anoniem wenst te blijven - van een grote distributeur tegenover WebWereld.

"Het ging om een onderzoek naar kaartjes die werden vervalst. Door het nummer wat werd gevonden in de print, konden ze de zogenoemde engine achterhalen."

Aan de hand van deze engine konden de onderzoekers zien met welk merk en type printer was gewerkt en welke distributeur de bewuste printer was geleverd.

"Deze zoektocht bracht ze naar ons bedrijf. Ze wisten precies om welke printer het ging en wilden weten aan wie ik die had doorverkocht."

Productieproces

Onlangs stuitten Amerikaanse onderzoekers op een manier om te controleren welke printer een bepaalde afdruk heeft gemaakt. Volgens de onderzoekers ontstaan bij het productieproces van printers minieme afwijkingen met als resultaat kleine verschillen in de afdrukken.

De ontwikkelde methode brengt deze verschillen nauwkeurig in kaart. Hoewel de methode kan bewijzen dat een afdruk is geprint op een bepaalde printer, is deze bij lange na niet zo secuur als de verborgen code die printerfabrikanten aanbrengen.