Eenderde van de gemeenten in de provincie Groningen heeft twijfels over de aanleg van breedband in de provincie. In maart lanceerde de provincie een plan om binnen acht jaar negentig procent van de Groningers aan te sluiten op breedbandinternet. Het geld voor de nieuwe infrastructuur moet gedeeltelijk worden opgehoest door de Groningse gemeenten. Veel gemeenten willen daarom voorlopig niet meedoen aan het plan, zo meldt Radio Tv Noord. Er bestaat te veel onzekerheid over de kosten die aan de plannen zijn verbonden. De aanleg kan 10 miljoen euro gaan kosten, maar de kosten kunnen ook veel hoger uitvallen. Binnen drie jaar wil de provincie een zogeheten 'provincie-ring' aanleggen. Deze ring vormt de 'digitale hoofdstructuur', waarop vervolgens gemeentelijke diensten, scholen, bibliotheken, bedrijventerreinen en woonwijken worden aangesloten.