Getronics is voornemens twee nieuwe commissarissen te benoemen. Het gaat om Berend Brix en Marinus Minderhoud. De nieuwe commissarissen zullen worden voorgedragen tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 23 juni 2003. Brix is werkzaam geweest bij onder meer Cap Gemini. Minderhoud is voorzitter van de Raad van Commissarissen van Vodafone Libertel. (LV)