Zoekmachine Google voert onder een klein deel van de gebruikers een test uit met previews van de websites die in de zoekresultaten worden genoemd. Gebruikers krijgen alvast een kleine afdruk, een zogeheten ‘thumbnail’ te zien, naast de informatie over de bewuste site. Google benadrukt dat het slechts om een test gaat. Het bedrijf heeft nog niet definitief besloten de techniek te gaan gebruiken.