Gartner, Butler, Forrester, en IDC constateren dat naast standaardisatie, ook virtualisatie en consolidatie -- de twee andere noodzakelijke voorwaarden om van gridcomputing te spreken -- steeds vaker in de it-planning zitten. Virtualisatie treft alles, van nas-opslag, over de architectuur van de gebruikte toepassingen tot en met het netwerk. Forrester noemt gridcomputing en alles wat hier mee hangt te maken heeft organische it. De analisten wijzen erop dat het concept gridcomputing door weinigen goed wordt begrepen. Volgens Forrester zijn er drie soorten te onderscheiden. Het eerste is het ongekoppelde grid. Web farms zijn hiervan een voorbeeld. Het tweede type is het losjes gekoppelde grid. Hier draaien zelfgemaakte toepassingen op een relatief complexe architectuur met redundantie in de dataopslag. Het derde type is het meest bekende: het strikt gekoppelde grid -- ook bekend als een cluster. De voordelen van gridcomputing voor de it-afdeling hebben vooral betrekking op het vereenvoudigde beheer. Gridsoftware automatiseert en centraliseert het beheer van het grid. Het dagelijkse onderhoud, software installatie, patching, upgrading, het balanceren van de werklast, de beveiliging van de gegevens; het wordt allemaal automatisch door de software zelf uitgevoerd -- het best bekende voorbeeld is wellicht Oracle's 10g database. De virtualisatielaag zorgt ervoor dat de combinatie van computers, opslag en netwerkinterfaces als één verwerkingseenheid worden gezien. Daardoor en door de automatisering van het beheer, maakt het niet langer uit waar gegevens zich bevinden, en behoort de zorg voor het vermijden van het 'single point of failure' qua gegevensbescherming tot het verleden. Met gridcomputing kan worden bespaard op hardware. Kleinere, goedkopere hardwarecomponenten zoals bladeservers kunnen ingezet worden, in plaats van grote dure systemen. Door infrastructuur, toepassingen, netwerken, en informatie te consolideren kan met een minimaal aantal grids de grootst mogelijke concentratie van bronnen worden bereikt. It-afdelingen kunnen beginnen met kleine grids, gebouwd rond gestandaardiseerde systemen. Naarmate oudere systemen hun levenseinde naderen, kunnen nieuwe systemen die voldoen aan dezelfde standaard, in het grid worden opgenomen. Standaardisatie werkt eenvoud van beheer in de hand, zeker als gestandaardiseerd wordt over landsgrenzen heen. Het bevordert ook de samenwerking tussen bedrijfsafdelingen die vroeger als eilanden opereerden, wat de productiviteit van de hele organisatie ten goede komt. Veel van de karakteristieken van gridcomputing komen terug bij de service oriented architecture (soa). Soa werkt ondermeer met soap, xml, en wdsml-standaarden om de uitwisseling van informatie over uiteenlopende platformen mogelijk te maken. Niet voor niets baseert het Global Grid Forum zijn eigen nieuwe gridstandaarden op deze soa-normen, zodat straks kan volstaan worden met de kennis van één set normen om zowel het grid te beheren als webtoepassingen. Omdat zelfs van een doorsnee computer de verwerkingskracht in het dagelijkse gebruik voor minder dan de helft wordt benut, kan met gridcomputing de onbenutte helft ingezet worden om de gridtoepassingen te draaien. Dat verhoogt de winst op de investering in het computerpark. Met gridcomputing wordt de informatietechnologie niet langer gezien als een waarde op zich. It wordt net als elektriciteit: het is een service die zorgt dat je toepassingen kunt laten werken. Tenslotte bevordert gridcomputing de flexibiliteit: een gebruiker die meer verwerkingskracht behoeft, wordt onmiddellijk bediend, zonder dat de it-afdeling zich daarmee moet bezighouden. Als zijn vraag opnieuw afneemt, worden de verwerkingsbronnen automatisch en meteen naar een lager niveau gebracht. Bron: Techworld