Webwereld vroeg een aantal experts hoe zijn groene IT zien in het hostingbedrijf en ICT in het algemeen. Paul Preston van Proxar IT in Londen, een bedrijf dat advies geeft over duurzame ICT ziet een enorme groei in de vraag naar duurzaamheid in de ICT-business: “Groene ICT-oplossingen worden steeds populairder. Ongeveer drie jaar geleden vroeg geen van onze klanten er naar. Nu is het een belangrijk deel van ons bedrijf."

Wetgeving en belasting

Sinds 2005 is er in Europa de European Emmission Trading Scheme, waarbij grotere bedrijven zich moeten houden aan een bepaalde hoeveelheid uitstoot van CO2. Ook in het Verenigd Koninkrijk is er sinds dat jaar wetgeving om de uitstoot van CO2-gassen te verminderen. Nu heeft Australië een aantal weken geleden aangekondigd de belasting voor grote vervuilers te verhogen.

Proxar IT's Preston is werkzaam in Londen: “Bij het midden- en kleinbedrijf spelen hier vooral bezuinigingen mee, als zij groener willen werken. Energiebesparing helpt tenslotte ook met de kosten. Maar bij de grote bedrijven is de uitstoot en wet- en regelgeving daar omheen de belangrijkste factor om duurzamer te werken."

IT is vervuilend

Een belangrijke reden voor de populariteit in met name de it-business is dat deze branche van nature een zeer onduurzame bedrijfstak is. Derek Hardwick, it-consultant bij het keurmerk UTZ zegt: “De ICT-branche is 'pretty dirty'. Het bouwen van computers bijvoorbeeld gebeurt met behulp van vervuilende productieprocessen in verre landen. Ook Sylvain Patry van het Britse Hostpapa, een Amerikaans hostingbedrijf dat zich profileert als groen geeft dit toe: “Wij erkennen dat web hosting veel elektriciteit verbruikt. Onze servers en datacenters moeten nu eenmaal wel 24 uur per dag goed functioneren."

In een nieuw experiment probeert onder andere Hewlett-Packard om duurzame windenergie te gebruiken in datacenters, zonder dat het functioneren en de bereikbaarheid wordt beïnvloed. De groene oplossingen die it-bedrijven bieden variëren en er zijn honderden mogelijkheden voor iemand die iets goeds wil doen voor de wereld, aldus Paul Preston. “Er zijn zo veel mogelijkheden. De meesten focussen op hoe een bedrijf dezelfde targets kan halen en toch het energiegebruik kan terugdringen. Bedrijven willen de efficiency verbeteren en dat kan met duurzame software of hardware."

Ook Hostpapa geeft aan dat hardware een belangrijke factor is bij duurzame bedrijfsvoering. “Het aankopen van energiezuinige hardware en kantoorattributen is belangrijk. Veel telecommunicatiebedrijven in de Verenigde Staten bieden werknemers nu zelfs aan om vanuit huis te werken om zo de uistoot van CO2 terug te dringen. "

Afhankelijk van het datacenter

Jorrit Venema, een Nederlandse duurzame softwareontwikkelaar, legt uit: “De uitdaging ligt denk ik bij het matigen van het verbruik: door slimmer te koelen, efficiënter stroomgebruik door hardware, of door het verminderen van hardware door virtualisatie. Maar dit zijn dingen waar een datacenter niet alleen zelf invloed op heeft, daar komen veel meer spelers en ontwikkelingen bij kijken."

Over de geloofwaardigheid van groene webhosting blijken de experts verdeeld. Paul Preston zegt dat hostingbedrijven zelf weinig aan duurzaamheid kunnen doen: “Webhosing heeft niet te maken met groen en duurzaamheid. Zij zijn afhankelijk van een datacenter en goede hardware." Maar Sylvain Patry van Hostpapa ontkent dit: “Wij stimuleren de ontwikkeling en gebruik van wind en zonne-energie en kopen groencertificaten. Dit geldt voor alle datacenters en kantoren. Door schone energie terug te brengen in het netwerk kunnen we de CO2-voetafdruk terugdringen."

De wereld helpen

Veel klanten vragen zich toch af in hoeverre zij echt de wereld helpen door in zee te gaan met een duurzame webhost of datacenter. Derek Hardwick is niet helemaal overtuigd: “Ik weet dat zij niet werken met hun eigen windmolenpark en dat kan ook niet. Een datacentrum moet altijd werken, anders gaat het ten koste van de klanten en hun netwerk."

Maar Hostpapa is het hier niet mee eens. “Vijf jaar geleden gaf niemand iets om groene webhosting en datacenters. Toen wij ermee begonnen was het heel duur en een last voor ons bedrijf. Het was moeilijk om anders te zijn. Maar nu plukken we de vruchten van onze pogingen om onze uitstoot van CO2 te verminderen. "