Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau Avanade. Dat veel organisaties zo tegen cloud computing aankijken, is volgens de onderzoekers te wijten aan onwetendheid over cloud-technologieën. Binnen de Nederlandse markt wordt cloud computing door 46 procent van de organisaties beschouwd als een hype. Ook geeft de helft van de respondenten aan niet of nauwelijks bekend te zijn met de term. Van de respondenten die wel kennis hebben van 'the cloud' zegt negen op de tien ondervraagden slechts enigszins op de hoogte te zijn.

Onbekend maakt onbemind

Van de Nederlandse respondenten maakt volgens de experts 19 procent gebruik van cloud computing. Dit is vrij weinig vergeleken met andere landen, stellen de deskundigen. Wereldwijd werkt namelijk 39 procent van de organisaties met 'the cloud'. Opvallend is dat organisaties die cloud-technologieën toepassen, het juist als 'erg waardevol' beschouwen. Eenderde van deze groep wil cloud-toepassingen verder uitbreiden na het zien van de goede resultaten.

Respondenten geven in het onderzoek aan dat cloud computing bedrijven onder meer ondersteunt bij: Focussen op de belangrijkste business (65 procent), sneller inspringen op veranderingen in de markt (62 procent), toegang tot de nieuwste technologieën (51 procent) en verbeteren van de flexibiliteit (70 procent). Het onderzoek is uitgevoerd onder ruim 500 managers en IT-specialisten in 17 landen.

Bron: Infoworld.nl