Negen van de 18 Amerikaanse staten die bij de antitrustzaak tegen Microsoft betrokken zijn hebben de schikking die het ministerie van Justitie met het softwareconcern heeft getroffen van de hand gewezen. De overige staten hebben ingestemd nadat zij via moeizame onderhandelingen kleine wijzigingen in het schikkingsvoorstel kregen toegezegd. Van de staten die niet akkoord gaan, hebben er al zes laten weten verklaard uit te sluiten dat zij het voorstel na verdere aanpassingen alsnog goedkeuren. Zij zien meer heil in een terugkeer naar de rechtszaal.