De standaard C-compiler voor Linux is opgewaardeerd naar versie 3.2. In deze versie zijn vooral bugs hersteld. Ook is in deze uitgave onder meer de Application Binary Interface, de zogenoemde ABI, herzien.

Een compiler is een toepassing die een programma omzet in een voor de computer begrijpelijke taal. Het resultaat van deze conversie is een uitvoerbaar programma. Of, zoals het in de volksmond heet: programma. (LP)