Ook tijdens de Impact SOA-conferentie van IBM komen beheerders in reguliere sessies amper aan bod. Dat terwijl zij na een implementatietraject het meest zullen merken van vooral de nadelen van de architectuur. Juist dat doet de naam van SOA geen goed, vinden zowel een consulent als IBM zelf.

“Sysadmins worden dikwijls overgeslagen in het proces om een SOA te implementeren”, zegt David Linthicum, consulent bij Cloud-adviesgever Blue Mountain Labs. “Er wordt gewoon niet aan gedacht. Vaak wordt het behandeld als een zakelijk proces, maar er zit flink wat technisch onderhoud achter.”

SOA kent zeer veel voordelen, zoals tijdens Impact overal wordt benadrukt. Processen van applicaties worden immers op elkaar afgestemd. Maar met het omvormen van een ict-omgeving naar een SOA-omgeving groeit de complexiteit, en het beheer wordt niet makkelijker.

Dat geeft ook Scott Hebner toe, de vicepresident marketing van IBM-tak Rational software. Daar worden van oudsher tools gebouwd voor ontwikkelaars, maar met de recente onthulling van de Cloudburst appliance legt Rational zich ook toe op beheersoftware. “Rational heeft voor de Cloudburst tools ontwikkeld waarmee je applicaties op de appliance kunt beheren en configureren”, zegt Hebner. “We groeien een beetje toe naar Tivoli, al blijven wij ons richten op de software, terwijl Tivoli de hardware blijft doen.”

Volgens Hebner heeft de SOA-drang naar flexibiliteit inherent tot gevolg dat een omgeving complexer wordt. “Iedereen wil flexibiliteit, maar daarmee krijg je meer permutaties van manieren waarop dingen in elkaar grijpen”, zegt Hebner. “Dat is lastig te beheren. SOA heeft daarom een slechte naam in adminkringen, en daarom moet je zoveel mogelijk automatiseren.” Wie dat automatiseren voor zijn rekening neemt, hangt volgens Hebner af van de organisatie. “Grote bedrijven hebben vaak veel eigen kennis in huis, en die kunnen dat zelf. Veel kun je ook overlaten aan consulenten.”

Het lijkt ook iets dat alleen de beheerders treft, en niet de andere spelers binnen de organisatie. Dat CIO's en ontwikkelaars daar minder mee zitten, heeft te maken met de manier waarop die naar ict kijken, vindt Hebner. “Lange tijd was SOA voor beheerders een onbekend concept. Ze zijn alleen betrokken bij het onderhoud, niet bij de totstandkoming, waar ontwikkelaars en management wel direct bij betrokken zijn.” Bovendien, zo stelt hij, liggen de nadelen niet direct bij die groepen. “Voor ontwikkelaars telt dat ze dingen kunnen hergebruiken, omdat services bepaalde dingen naar een standaardmanier kneden. Dat is voordelig voor hen”, aldus Hebner. “Voor het management geldt dat dingen sneller beschikbaar worden, dat de kosten op termijn omlaag gaan. Voor hen is het dus ook voordelig.”

Juist van beheerders kan dus worden verwacht dat ze tegenstribbelen, maar toch denkt consulent Linthicum niet dat het meer betrekken van beheerders in de SOA-implementatie ten koste gaat van klanten voor aanbieders als IBM. “De pijn is prima te verzachten, zolang je alles maar goed definieert. Ik denk dat als je dat doet, de ingebruikname van SOA alleen maar zal toenemen. Er is dan minder angst”

Zolang er niets verandert, loopt de ingebruikname van Cloud Computing het gevaar flinke averij op te lopen om dezelfde redenen, zegt Linthicum. “Sterker nog, bij Cloud computing is het probleem groter omdat je er minder controle over hebt. Over vijf jaar zullen onderhoudsproblemen zich gaan wreken, omdat beheerders niet worden betrokken bij het proces”

De oplossing ligt er volgens Hebner in dat beheerders meer worden betrokken in de zakelijke processen, iets wat Linthicum kan beamen. “Ze moeten meer worden betrokken, en dat betekent ook dat beheerders in de toekomst meer weet hebben van de zakelijke processen binnen de organisatie waar ze voor werken.” Zowel Linthicum als Hebner geven toe dat het nog maar de vraag is of technici daarop zitten te wachten. Bron: Techworld