Het Hof Amsterdam oordeelt dat een huurder in een Ymere-pand zijn schotelantenne moet verwijderen. Alhoewel dergelijke schotels in het huurcontract al werden verboden, is dat niet doorslaggevend. Iedereen kan zich immers beroepen op het fundamentele recht van vrije nieuwsgaring, zoals verankerd in het Europees Verdrag tot bescherming van de mensenrechten (EVRM).

Internet biedt vrije garing

Echter, als blijkt dat via internet genoeg audiovisuele content beschikbaar is door bijvoorbeeld streaming, zij het live of on demand, dan prevaleren de belangen van de verhuurder, die aan zijn gebouw met 'strak ontwerp' op 'een beeldbepalende locatie' dergelijke schotels wil weren. En via internet zijn voldoende Portugese streams beschikbaar, vindt het Hof, ook al is de kwaliteit wellicht minder dan via de schotel.

Nu is de grote vraag: wat is de precedentwerking van dit vonnis? Is dit een unieke zaak of zullen woningcorporaties nu actiever schotels gaan weren? En is dat terecht?