HP heeft een rechtzaak rondom vermeende belastingontduiking verloren van de IRS. Volgens de rechter heeft het bedrijf het afgelopen decennium op agressieve wijze belasting ontdoken via een dubieuze constructie via de Nederlandse Antillen.

ABN Amro financierde doorgeefluik

De constructie die HP jarenlang gebruikte wordt een 'foreign tax credit generator' genoemd, oftewel een belastingroute waarbij een wereldwijd opererend bedrijf zijn af te dragen belastingen zo laag mogelijk houdt.

Dat deed HP door te investeren in landen met een daarvoor gunstig belastingklimaat, verlies te leiden op de investeringen en daarvoor belastingcompensatie te krijgen van de belastingdienst in die landen. Die compensatie is niet belastbaar in de Verenigde Staten, terwijl de investeringen wel konden worden afgetrokken van de omzet. De constructie was tot 2007 legaal. In dat jaar stak de IRS er een stokje voor.

De belastingroute voor HP is bedacht door de derivatentak van de Amerikaanse verzekeraar AIG en verliep via meerdere Europese banken die als doorgeefluik fungeerden. Bijzondere vermelding daarbij is er voor ABN Amro. In 1996 financierde ABN Amro een door AIG in het leven geroepen fonds, dat de naam Foppingadreef meekreeg. AIG boodt zelfs een dag later ABN Amro een meerderheidsbelang van het fonds aan, meldt Reuters.

Route liep via Antillen

Foppingadreef werd, behalve de straatnaam van het hoofdkantoor van ABN Amro in Amsterdam Zuidoost, ook de naam van dit investeringsfonds dat geregistreerd stond in de Nederlandse Antillen. Daar werd door de jaren heen door HP minimaal een bedrag van 178 miljoen dollar aan belastingen bespaard, via zogenaamde “indirecte buitenlandse belastingkredieten."

De rechter rekent het AIG's financieel ingenieur Robert Findling, tevens bedenker van de constructie, aan dat hij de verschillen tussen de Europese en Amerikaanse belastingstelsels heeft misbruikt voor HP's belastingvoordeel. Foppingadreef genereerde de verliezen en winsten van derivatenhandel, op zo'n manier dat HP al die tijd minder afdroeg.