Hurd erkent dat hij tussen 2007 en 2009 een relatie heeft gehad met een marketing consultant. In een poging om de relatie stil te houden, heeft de topmanager er voor gezorgd dat aan de consultant salaris en onkostenvergoedingen werden uitbetaald. De firma doet geen mededelingen over de hoogte van het bedrag, maar verklaart wel dat het een significante som betrof.

Deze 'vergoedingen' konden niet voorkomen dat de consultant de relatie op 29 juni meldde aan de raad van commissarissen van HP. Die heeft daarop een onderzoek ingesteld waarna Hurd zijn ontslag heeft ingediend. Hurd ontvangt een gouden handdruk van 12,2 miljoen dollar en hij kan bovendien nog voor vele miljoenen aan opties verkopen.

Geen seksuele relatie

Een intern onderzoek van HP wees uit dat Hurd een "innige persoonlijke relatie" (close personal relationship) had met de vrouw. Maar een advocaat van deze benadrukte in een persbericht: "We willen duidelijk maken dat er geen affaire was en dat er geen sprake is geweest van een intieme seksuele relatie tussen onze cliente en de heer Hurd."

Opmerkelijk detail is dat het persbericht afkomstig is van het advocatenkantoor van Gloria Allred. De advocate heeft een reputatie dat zij controversiële zaken aanneemt.

Ethische code

In een eerste verklaring zegt HP dat er (nog) geen overtredingen van de interne regels wat betreft seksuele intimidatie zijn gevonden. Er zijn echter wel aanwijzingen aangetroffen dat er niet juist is gehandeld in het kader van HP’s regels voor zakelijke omgang.

"Gedurende het onderzoek realiseerde ik me steeds meer dat ik niet altijd heb gehandeld volgens de gedragsregels en principes gebaseerd op vertrouwen, respect en integriteit die ik (als ceo - red.) heb opgelegd aan heel HP en die me door mijn carrière hebben geleid”, zegt Hurd in dezelfde verklaring van HP.

Beurskoers stort in

Het plotse vertrek van Hurd zorgde dat de aandelenkoers van HP met ruim 9 procent daalde in de nabeurse handel. Het opstappen van zijn voorganger, Carly Fiorina, heeft toen juist een opleving van de beurskoers opgeleverd.

Carly Fiorina

Hurd nam in 2005 het roer over van Carly Fiorina. Hij navigeerde de firma naar rustiger wateren, en verstootte Dell van de eerste positie op de laptop en pc markt. Hurd was ook verantwoordelijk voor de miljarden-overnames van Mercury Interactive en EDS, 3com en Palm.

Het bedrijf wordt voorlopig geleid door financieel directeur Cathy Lesjak totdat er een nieuwe ceo is gevonden. Ze heeft een eventuele vaste aanstelling als ceo al van de hand gewezen.

Update 23:59 uur: Extra informatie toegevoegd over de aard van de relatie, financiële vergoedingen en gevolgen voor de beurskoers.

Update 2 om 9:08 uur: reactie advocate van de vrouw en omvang gouden handdruk toegevoegd.