HP heeft zijn beleid betreffende het downgraden van nieuwe computers naar Windows 7 nu al voor de derde maal gewijzigd. In eerste instantie gaf de (nog steeds) grootste pc-verkoper van de wereld aan dat het niet van plan was het downgraden te ondersteunen. Later veranderde dat standpunt in dat het niet de drivers heeft voor klanten die een dergelijke downgrade willen.

“Als u besluit tot een downgrade naar Windows 7 zal HP de hardware wel blijven ondersteunen maar als er zich een probleem voordoet waar de hulp van HP nodig is of als blijkt dat het besturingssysteem de oorzaak van het probleem is, kan HP adviseren het systeem weer in de originele staat (Windows 8) terug te brengen." Die mededeling is inmiddels alweer verwijderd van de website van HP's klantondersteuning, schrijft Computerworld.com.

Niet alle pc's getest voor Windows 7

De verwijderde mededeling is nu vervangen door de mededeling dat “HP niet alle Windows 8-platformen voor Windows 7 heeft getest en mogelijk hebben we niet al uw specifieke drivers beschikbaar." Daarmee laat HP klanten min of meer gissen naar welke drivers dan wel en welke niet beschikbaar zijn en voor welke pc's dat nu wel geldt en niet geldt. Met Windows 8-platformen bedoelt de pc-maker de specifieke soorten pc's die het verkoopt; voor consumenten is immers alleen Windows 8 Pro te downgraden naar Windows 7.

Maar waar HP wel toegeeflijk is wat betreft het (mogelijk) hebben van drivers, is het niettemin standvastig in het terugzetten van het besturingssysteem naar Windows 8 als de consument hulp nodig heeft van het bedrijf. Maar, en die boodschap is nieuw, HP zegt nu dat de garantie geldig blijft bij een eventuele downgrade naar Windows 7. “Klanten die hun Windows 8-compatible producten downgraden naar Windows 7 blijven beschermd onder hun productgarantie."