De schikking moet voorkomen dat HP daadwerkelijk voor het gerecht komt te staan. Het bedrijf zegt dat het betalen van de schikking niet gezien moet worden als een schuldbekentenis.

HP zou tussen 2001 en 2006 meer dan drie miljoen dollar hebben betaald aan ict-dienstverleners, en vooral aan Accenture. In ruil voor dat geld, die boekhoudkundig als kortingen op producten en diensten werden genoteerd, zou Accenture in zijn contracten met de overheid HP naar voren schuiven als meest geschikte leverancier.

Klokkenluiders

De zaak kwam aan het rollen door klokkenluiders. In 2004 stapte een manager van Accenture naar de rechter, samen met een topmanager van PriceWaterhouseCoopers. In 2007 voegde het ministerie van Justitie zich bij die zaak. Ook Sun Microsystems zou Accenture zulke kortingen hebben betaald en is eveneens gedagvaard.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie gaat keihard de confrontatie aan met ict-leveranciers die kortingen niet doorvertalen in de eindprijs die de overheid uiteindelijk moet betalen. Vorige week werd bekend dat Oracle voor de rechter wordt gedaagd wegens het niet doorvertalen van kortingen in de eindprijs.

Reputatieschade

De aanklachten zijn ingediend op basis van de False Claim Act, een wet die tegen moet gaan dat leveranciers de overheid te veel laten betalen. Worden bedrijven schuldig bevonden, dan moeten ze tot drie maal de opgelopen schade terugbetalen. De False Claim Act leunt zwaar op de informatie van klokkenluiders, die 15 tot 25 procent van het door leveranciers te betalen bedrag op zijn of haar rekening krijgen als vergoeding voor reputatieschade.