De prijsverhoging is vorige week gecommuniceerd door distributeur Tech Data Azlan. In een promotionele e-mailcampagne wees de distributeur zijn resellers op de soms forse prijsverhogingen die HP per 1 maart zou doorvoeren. TD Azlan adviseerde de resellers nog voor die datum te bestellen. Volgens de distributeur variëren de prijsverhogingen van 5 tot wel 25 procent.

'Niet op ingaan'

HP zegt bij monde van woordvoerder Herbert Wormgoor dat het voor HP "niet gebruikelijk is publiekelijk in te gaan op vragen inzake de prijzen en prijsstelling" van producten. “Die prijs is afhankelijk van zeer veel factoren, wij houden dat onderwerp van gesprek tussen HP en de partner. Uitgangspunt is daarbij een goede prijs/kwaliteit verhouding waarbij de klant een eerlijke prijs betaalt en HP en channelpartners in staat zijn marge te behalen."

Bron: Channelworld.