De Amsterdamse gemeenteraad trekt bijna 100 miljoen euro uit om de ict-warboel te ontvlechten. Onder meer moet er worden gesnoeid in het aantal applicaties. Volgens een aanname door het college van Burgemeester en Wethouders bestaat er een woud van 15.000 applicaties. Maar op dat getal valt veel af te dingen, zo blijkt uit analyse.

15.000 applicaties

De Amsterdamse ict moet weer vlotgetrokken worden met behulp van het Realisatieplan 2010 - 2014 ICT op Open Amsterdams Peil. Dat is een breed plan om jaarlijks tot zeker 30 miljoen euro te bezuinigen, door eerst 94 miljoen uit te geven. In het plan staat het als volgt: "Hoewel het op dit moment onmogelijk is om vast te kunnen stellen hoeveel applicaties binnen de Gemeente Amsterdam in gebruik zijn, is zeker dat dit aantal tussen de 10.000 en 15.000 moet liggen. Dit gegeven alleen al toont aan dat de informatiehuishouding volkomen uit de hand is gelopen. Van veel softwareprogramma’s komen vijf of meer versies voor. Er is sprake van een enorme overlap in functionaliteit."

Op recente vragen van PvdA-raadslid Arco Verburg, die deze cijfers wantrouwt, schrijft het College van B&W: "Hoewel gebaseerd op een schatting, beschouwt het College het aantal van 15.000 applicaties als een relevant en veelzeggend getal, ook als een concrete lijst niet beschikbaar is."

Een heel ander beeld

Er is wel een lijst met applicaties boven tafel gekomen, een excel-sheet met ongesorteerd 9.800 applicaties, gepubliceerd door onderzoeksjournalist Brenno de Winter. Volgens de gemeente is dat maar een deel van de in gebruik zijnde applicaties en is een 'extrapolatie' naar 15.000 op grond van alle diensten van de gemeente gerechtvaardigd.

Maar het sorteren van de lijst op naam leidt in drie opzichten tot een heel ander beeld. Dat blijkt uit een inventarisatie door deskundigen die door WebWereld en enkele politici is gecheckt.

Door de lijst anders te sorteren blijkt dat er op de lijst maximaal 500 werkelijk verschillende applicaties staan. In de meeste gevallen gaat het daarbij om huis-, tuin- en keuken applicaties, zoals Acrobat Reader en SmartDocument. Bovendien staan er veel applicaties tussen voor privégebruik, zoals iTunes tot Zylom Games Player.

Zo bezien lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat het drijfzand is om de chaos in applicatievoorziening op te voeren als één van de belangrijkste redenen om 100 miljoen euro te reserveren.

Goed toegeruste beheersorganisatie

De verwachting is dat er in 2011 van de vermeende 15.000 applicaties in gebruik 1.000 worden geschrapt, in 2012 nog eens 3.000 en in 2013 nog eens 3.000. Maar een goed toegeruste beheersorganisatie kan in een weekje een einde maken aan het gebruik van de vele verschillende applicaties, waaronder oude versies van huis-tuin- en keukenapplicaties op pc's, privé software. Zo’n organisatie kan bovenal korte metten maken met de vrijheid van Amsterdamse ambtenaren om naar eigen goeddunken software te downloaden.

Verburg vindt het daarom onzinnig dat het College drijfzand presenteert als reden om zoveel geld uit te geven. Hij vraagt het College om niet steeds dat aantal van 15.000 te noemen. Hij eiste van het college een goede onderbouwing van de aanpak van de inefficiënte ict, meer dan de 'de enorme versnippering in het Amsterdamse applicatielandschap'.

Verspilling

Uit een vergelijking tussen een dertiental gemeenten blijkt dat Amsterdam per ambtenaar 25 procent meer uitgeeft aan automatisering dan de gemiddelde andere gemeenten. Op een totaal bedrag per jaar van 128 miljoen euro is dat de 30 miljoen euro die het collega aanmerkt als 'verspilling’. Amsterdam geeft gemiddeld ruim 8.500 euro per ambtenaar uit voor ict.

Volgens Verburg gaat B&W al bij aanvang in de fout met het 'Realisatieplan ICT op open Amsterdams peil'. Er zou begonnen zijn met het vernieuwen van de basis ICT. Bij de onderdelen DWI, Centrum en Noord die ondermeer 'thin clients' kregen. Stadsdelen zijn verantwoordelijk voor hun eigen ICT en het budget daarvoor. Volgens het College staat dit los van het plan dat voorziet in een basis ICT werkplek bij de Bestuursdienst.

Ook plaatst het raadslid vraagtekens bij de motivering van het budget. "Dat is staatsrechtelijk zo geregeld", debiteerde het college van B&W eerder in de commissievergadering over de extra investering.

Desgevraagd zegt de woordvoerder van de gemeente Amsterdam: "Het Realisatieplan behelst veel meer dan alleen de geschatte tien- tot vijftienduizend applicaties. We zijn ook nog aan het uitzoeken hoe dit precies zit."