De energiebehoefte van informatie- en communicatietechnologie is de afgelopen jaren geëxplodeerd. De groei in ict-energieverbruik is twee keer zo groot dan de totale behoeftegroei, blijkt uit een nieuw rapport van ingenieursbureau Tebodin in opdracht van het Ministerie van EZ. Momenteel is ict goed voor 2 procent van de totale wereldenergiebehoefte, evenveel als de luchtvaartsector.

Explosie

De twee belangrijkste oorzaken zijn steeds meer computers en mobiele apparaten in het huishouden aan de ene kant en de enorme groei van servercapaciteit aan de andere kant. Huishoudens zijn verantwoordelijk voor tweederde van het ict-elektriciteitsgebruik, kantoren 13 procent en ict-infrastructuur zoals datacenters verstoken 'slechts'20 procent. Toch is veel van de groei van het energieverbruik toe te schrijven aan de explosie van datacenters.

En Nederland loopt daarmee voorop. Overal in het land, maar vooral rondom Amsterdam schieten de datacenters als paddestoelen uit de grond. Tussen 2006 en 2008 zijn de datacenters in Nederland gegroeid met 40.000 vierkante meter, becijfert Tebodin.

Strengere energieregels

Daarom heeft staatssecretaris Heemskerk groene datacenters tot speerpunt verheven. Tot 2020 mag de energiebehoefte van ict nog maar met 26 procent toenemen, is de ambitie. Een voorbeeld is Amsterdam, dat eist dat nieuw te bouwen datacenters minstens een kwart zuiniger zijn dan huidige. Een gemiddeld datacenter verstookt evenveel energie als 25.000 huishoudens. Ongeveer éénderde daarvan gaat op aan koeling.

"We moeten verder doorgaan op de ingeslagen weg en voorkomen dat de CO2-uitstoot door ICT zo snel toeneemt als de afgelopen jaren. […] Dit moet uiteindelijk leiden tot een verbetering van de energie-efficiency in de ICT-sector met 30 procent over de periode 2005-2020. Verder verdienen voorbeelden zoals de aanpak in Amsterdam navolging. Alleen zo zorgen we ervoor dat het elektriciteitsgebruik tot 2020 slechts met 26 procent groeit in plaats van met 73 procent," aldus Heemskerk.