De vacaturesite ondervroeg 104 managers over de moeite die ze ondervinden om goed personeel te behouden. Op de vraag 'heeft u er moeite mee om personeel te behouden' antwoordde 61 procent bevestigend. Na vertrek van een medewerker, zeggen bijna alle managers (93 procent) dat het lastig is de vacature snel op te vullen, en worden steeds specifiekere eisen gesteld.

Waar vroeger vooral financiële of materiële beloningen afdoende waren om werknemers te lijmen, blijken de eisen nu lastiger, zo beweert Alex Farell, de directeur van IT Job Board in het bijbehorende persbericht. "Medewerkers willen persoonlijke beloningen in de vorm van opleidingen, coaching, de mogelijkheid tot telewerken en een extra bijdrage voor kinderopvang", zo laat Farell optekenen. "Dit vraagt om een andere inrichting van de beloningsstelsels, maar zal uiteindelijk leiden tot gemotiveerd en trouw personeel."

Met de conclusie dat managers hun personeel maar lastig kunnen behouden, gaat het onderzoek in tegen meerdere arbeidsmarktonderzoeken waaruit zou blijken dat Nederlands ict-personeel juist honkvast is. De ict-barometer van eind vorig jaar, opgesteld door Ernst & Young, claimde bijvoorbeeld juist dat ict'ers redelijk honkvast zijn. Daarbij moet worden opgetekend dat bij dit onderzoek ook personeelsleden zelf (en niet alleen de managers) werden ondervraagd, en de steekproef een stuk groter was. Bovendien zegt een woordvoerster van IT Job Board dat het de eerste keer is dat het bedrijf dit onderzoek uitvoert, en dat het bedrijf dus geen vergelijkingsmateriaal heeft.

Het is allang geen geheim meer dat er een tekort op de arbeidsmarkt is. In juli deed IT Job Board al een soortgelijk onderzoekje waarin 30 procent van de managers klaagde over een tekort aan personeel. Veertig procent van de vacatures zou langer dan een half jaar open staan. Bron: Techworld