Dat zegt ICT~Office in een reactie op de kritiek van ict-advocaat Theo Bosboom op de algemene voorwaarden die ict-bedrijven hanteren. In die voorwaarden sluiten de leveranciers vrijwel elke eigen aansprakelijkheid uit, ten nadele van de klanten, zo zegt Bosboom. “Die voorwaarden zijn eenzijdig en onredelijk”, oordeelt de advocaat.

Ieder z'n eigen belang

De algemene voorwaarden van de meeste ict-bedrijven in Nederland zijn afkomstig van een concept dat door branchevereniging ICT~Office is opgesteld. Grootste kritiek op de voorwaarden is dat de leverancier vrijwel niet aansprakelijk is te stellen bij het mislukken van een ict-project. Annechien ten Kate, juridisch adviseur bij ICT~Office, vindt dat logisch. “We dienen het belang van onze leden. Als je kijkt naar de inkoopvoorwaarden van de overheid, zal je hetzelfde zien, maar dan natuurlijk andersom.”

Ten Kate bestrijdt de eenzijdigheid van de algemene voorwaarden niet, maar zegt dat het vaak gebeurt dat tussen leverancier en opdrachtgever nadere contractuele afspraken worden gemaakt. Dat kunnen bijvoorbeeld service level agreements zijn, die dan meer in het voordeel zijn van de opdrachtgever.

'Schuld van de klant'

Wel stelt zij dat "krappe budgetten, vage wensen en behoeftes, bestuurlijke onkunde, slechte communicaties en te grote ego’s" bij opdrachtgevers vaak de oorzaak zijn van het falen van ict-projecten. "Bosboom moet toch weten dat dit soort problemen niet op te lossen zijn met juridische voorwaarden. Ook vliegtuigen storten soms neer, onafhankelijk van wat er in de reisvoorwaarden op uw vliegticket staat. Juristen moeten de zaak dus niet overdrijven."

Daarnaast wijst Ten Kate erop dat ook de opdrachtgever goed moet nadenken over wat er van een project wordt verwacht en dat nadrukkelijk in het contract laten opnemen. “Ook heeft de leverancier een zorgplicht om de opdrachtgever daarbij te helpen. De rechter zou hem daar achteraf op kunnen afrekenen. Net zoals de rechter achteraf een streep door de algemene voorwaarden kan halen.”

Onlangs kon de VVD fluiten naar een investering van drie ton in een project waarin een nieuw extranet zou worden aangelegd. De leverancier, Perfect Database, wist op de afgesproken datum het systeem niet goed werkend op te leveren. Vervolgens is het door de VVD voor de rechter gedaagd. Die heeft geoordeeld dat in deze kwestie de algemene voorwaarden van de leverancier gelden. Dat betekent dat Perfect Database ondanks de wanprestatie hooguit 10 procent van de schade hoeft te vergoeden.

Rechters snappen het niet

Ten Kate toont zich verbaasd over die uitspraak. “Ik ken hiervan de achtergronden nog niet, maar alle jurisprudentie in de afgelopen decennia zorgt nog niet voor veel duidelijkheid. De rechter in Nederland is tot op de dag van vandaag niet in staat gebleken een antwoord te geven op elementaire juridische basisvragen die in de ict spelen. Dat geeft te denken. De rechters in Nederland snappen niet zo veel van ict.”

De brancheorganisatie adviseert de leveranciers dan ook in geschillen naar de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA) te stappen. “Daar is veel meer expertise. In de ict-branche wordt eigenlijk vrijwel alles onderling opgelost. Procederen is leuk, vooral voor de portemonnee van de advocaten. Maar het is zonde van het geld.”

Overigens is de SGOA opgericht door de ict-branche zelf. Ict-jurist Bosboom hekelde eerder al tegen Webwereld de opzet van die bemiddelingsinstantie: "De opstellers van de algemene voorwaarden hebben soms zitting in dit arbitrageorgaan.” Toch wijst hij SGOA niet af als valide optie bij ict-conflicten.