Het gaat niet goed met WAP. Volgens een onderzoek van de Meta Group

maken maar liefst negen van de tien zakenmensen in de Verenigde Staten

geen gebruik meer van de WAP-functies van hun mobieltje. Zeventig

procent van hun Europese collega’s wapt ook niet meer. Volgens de

rapportage van het onderzoeksbureau zijn vooral de onbetrouwbare

verbindingen, de trage netwerken en de slechte telefoonontwerpen de

boosdoeners die er voor zorgen dat WAP steeds minder wordt gebruikt.

Volgens de Sunday Times blijkt uit uitgelekte cijfers van Cellnet, de

mobiele dochter van British Telecom, dat de Genie Wap site van het

bedrijf zestig procent minder bezoekers trekt.