De meeste werkgevers zouden volgens de UT niet op de hoogte zijn van het gebrek aan actuele basiskennis over computervaardigheden. De onderzoekers wijzen daarbij op het gebruik van bedrijfssoftware, spreadsheets en zelfs tekstverwerkers. Ook identificeert de UT vooral ouderen en laagopgeleiden als de groepen die hier problemen mee hebben.

[index date=201312201454]Onderschatting kosten[/index]

Evenmin zouden werkgevers zich realiseren dat deze tekortkomingen ten koste gaan van de productie binnen een bedrijf. Daarom pleiten onderzoekers Alexander van Deursen en Jan van Dijk voor betere monitoring en scholing van het personeel. Ook zouden werkgevers al eerder rekening moeten houden met de digitale vaardigheden van sollicitanten.

[index date=201312201454]Vervolgrapport[/index] Het rapport vormt een vervolg op een eerder onderzoek van de Universiteit Twente waaruit bleek dat de Nederlandse werknemer dagelijks 8 procent van zijn werktijd kwijt is aan digitale onkunde en technische problemen. Laagopgeleiden verliezen tot wel 10 procent van hun werktijd op een computer. Ouderen werd in dat rapport van onderzoeker Jan van Dijk ook als digibeten op gebied van internetveiligheid getypeerd.