De initiatiefnemers (Microsoft, Nokia, Vodafone, 3, GSM Association, HP, Orange, Samsung en Sun) hebben inmiddels een intentieverklaring getekend. Een voorstel voor een eigen top level-domein zal nog deze maand door de ICANN worden bekeken. Hoe het topdomein er precies uit komt te zien, is nog niet duidelijk. Gedacht kan worden aan iets als .mob. Mocht de ICANN toestemming geven, dan zullen de bedrijven achter het voorstel een joint venture starten om de nieuwe domeinen te beheren. De initiatiefnemers zien het eigen domein als een essentiële stap om internet en de mobiele wereld tot elkaar te brengen. De sites die gebruik moeten gaan maken van het top level-domein zullen geoptimaliseerd moeten zijn voor diverse mobiele apparaten.