Het industriële orgaan zal zich bezighouden met het standaardiseren van mobiele diensten en de uitwisseling tussen verschillende mobiele producten en diensten te waarborgen. Jon Prial – Vice President van de Business Development divisie van IBM: "Op dit ogenblik is er een zeer sterke behoefte aan een standaardisatie. Vooral de hoogwaardige draadloze verbindingen schreeuwen om een standaard. Deze alliantie is een poging om de mogelijkheden van toekomstige systemen te vergroten en een standaard voort te brengen." De Open Mobile Alliance gaat zich onder meer richten op het ontwikkelen van standaarden als XHTML en MMS. XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) is een standaard om in de toekomst webpagina's maar ook documenten te kunnen opslaan, MMS (Multimedia Message Service) wordt de opvolger van het huidige SMS (Short Message Service) waar het mogelijk wordt om videobeelden, muziek, foto's, gesproken boodschappen maar ook gewoon tekst mee te versturen. Ook zal de alliantie zich in de toekomst richten op zaken als digitaal auteursrecht en apparaatbeheer-standaarden. Volledige compatibiliteit tussen de verschillende draadloze apparaten en netwerken is zowel gunstig voor de consument als de fabrikant, aldus Prail. In de Open Mobile Alliance zijn ruim 200 bedrijven vertegenwoordigt, waaronder: Motorola, Nokia, L.M. Ericsson, Siemens, Sun Microsystems, OpenWave Systems, Microsoft, Oracle, Hewlett-Packard, BEA Systems, Vodafone, NTT DoCoMo, KDDI en MasterCard International Het is nog niet bekend wanneer het Open Mobile Alliance de eerste concrete voorstellen voor een standaard zal voortbrengen.

Groupe Speciale Mobile (GSM)

In 1982 bestond er een soortgelijk probleem. Mobiele communicatie stond nog in de kinderschoenen maar men zag in dat dit zeer snel zou veranderen. Daarom vormde het CEPT (Committee on European Postal Regulations) een werkgroep, Groupe Special Mobile (GSM) genaamd. De opdracht van deze werkgroep was het ontwikkelen van een pan-Europese mobiele telecommunicatie standaard die moest voorzien in internationale roaming en een kwaliteit vergelijkbaar met die van isdn. Ook moest de werkgroep zich bezighouden met het indelen van de frequentie op een efficiënte manier. In 1989 werd het ETSI (European Telecommunication Standards Institute) verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van de GSM-standaard en in 1990 werd de eerste GSM-specificatie gepubliceerd. Twee jaar later waren er al 36 aanbieders in 22 landen die zich bij deze standaard aansloten. Eind 2001 waren er 401 GSM-netwerken in 169 landen en een half miljard GSM-gebruikers. Het acroniem GSM staat tegenwoordig officieel voor `Global System for Mobile Communications'.