Vorig jaar heeft het ministerie van Economische Zaken via zijn subsidieverstrekkingagentschap Senter aan 14.000 innovatieve projecten steun verleend. In totaal keerde Senter 1,2 miljard euro uit aan bedrijven en instellingen voor projecten rond onder meer innovatie. Tweederde van dit bedrag kwam ten goede aan het mkb. Ook veel jongen bedrijven die korter dan vijf jaar in bedrijf zijn, zijn door EZ ‘gesponsord’. Dit blijkt uit het jaarverslag 2003 (pdf, 1,5 MB) van Senter dat minister Brinkhorst (EZ) maandag naar de Tweede Kamer stuurt. Volgens Senter en EZ is driekwart van de ‘risicovolle onderzoeksprojecten’ succesvol. (WdV)