De selectieprocedure markeert de eerste keer dat aanbieders van een telecomdienst uitsluitend met Brussel te maken hebben, zonder tussenkomst van de lidstaten.

Centrale selectieprocedure

Voorheen hadden aanbieders te maken met eisen en wetgeving van alle afzonderlijke 27 lidstaten, wat de markt voor satellietdiensten niet ten goede kwam. Bijna een jaar geleden had de EC al een centrale selectieprocedure voor mobiele satellietdiensten voorgesteld, welke na goedkeuring door Europarlement en de Europese Raad sinds 5 juli in werking is getreden.

'Recordtijd'

Het gaat om de 2GHz-frequentieband die is gereserveerd voor satellietsystemen voor breedbandinternet, mobiele televisie, rampenbestrijding en inzet van hulpdiensten. EU-Commissaris Viviane Reding is zeer te spreken over de resultaten van de procedure, die "in een recordtijd" van de grond is gekomen. "Er is nu in Europa nog maar één markt in plaats van 27 voor mobiele satellietdiensten. Hierna zijn de aanbieders aan zet. Ik verwacht een fikse concurrentiestrijd", aldus Reding.

De markt voor satellietdiensten bedraagt wereldwijd 77 miljard dollar en groeide vorig jaar met 16 procent. Europese bedrijven spelen een voorname rol op satellietgebied, aangezien hier drie van de vijf grootste aanbieders van satellietdiensten zijn gevestigd.

Tempo

Potentiële kandidaten voor de Europese licentie kunnen zich tot 7 oktober wenden tot de EC. Tijdens de eerste fase wordt gekeken of hun technologische en commerciële capaciteiten voldoen om op tijd diensten te kunnen aanbieden. In een tweede fase onderzoekt de Commissie onder meer het tempo waarmee de dienst in alle lidstaten kan worden uitgerold, het bereik ervan - inclusief plattelandsgebieden, en het aantal eindgebruikers. Alle lidstaten moeten ervoor zorgen dat de aanbieders in hun land aan de slag mogen gaan.

Alleen de selectie van bedrijven zal overigens op Europees niveau gebeuren. Voor de licentie en autorisatie moeten aanbieders alsnog langs bij loketten in alle 27 afzonderlijke lidstaten.