Intel is in december vorig jaar door de Amerikaanse toezichthouder FTC beschuldigd van marktmisbruik van zijn monopoliepositie. Dat misbruik is volgens de FTC structureel en gebeurt al 10 jaar lang.

De dominante chipmaker oefent druk uit op pc-producenten om exclusief Intel-chips te gebruiken. Daarnaast heeft Intel zich volgens de FTC ook schuldig gemaakt aan sabotage van concurrerende processors door zijn veelgebruikte compilertools de eigen chips te laten bevoordelen. Daardoor draait software langzamer op de x86-processors van de concurrentie en lijken die chips dus minder goed, constateerde de FTC na uitgebreid onderzoek.

Schikking

Maar nu stuurt de FTC aan op een voortijdig einde van de zaak. Juristen van de toezichthouder hebben samen met juristen van Intel een verzoek gedaan om de zaak op te schorten, meldt Intel. Dat zou erop duiden dat er een schikking in de maak is, al willen de partijen dat niet bevestigen.

Intel was de afgelopen jaren verzeild in tal van antitrustzaken. Een civiele rechtszaak van concurrent AMD is ook inmiddels geschikt. Er loopt nog wel een strafzaak tegen Intel. In november 2009 stelde de openbaar aanklager van New York dat Intel machtsmisbruik jarenlang 'de centrale bedrijfsstrategie van Intel' is geweest, ten nadel van concurrenten en consumenten.

In beroep tegen megaboete

Vorig jaar mei eindigde een slepende Europose antitrustzaak in Europa met een megaboete van ruim 1 miljard euro voor het chipbedrijf. Maar of dat ook echt het einde is, valt te bezien. Intel is namelijk in beroep gegaan bij het Europese Gerechtshof van eerste aanleg in Luxemburg.

Ook klaagde Intel al dat de EC-boete in strijd is met de mensenrechten. De redenatie achter die argumentatie is dat Eurocommissaris die er over gaat, destijds Neelie Kroes, zowel aanklager als rechter en jury is in antitrustkwesties. De ook voor bedrijven geldende mensenrechten verplichten scheiding van die rollen.